Yrke glödgare, glas

Glödgare (glas) hanterar elektriska eller gasugnar som används för förstärkning av glasprodukter genom en uppvärmnings-kylningsprocess och ställer in temperaturen i enlighet med specifikationerna. De granskar glasprodukterna genom hela processen för att upptäcka eventuella brister.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Observera upphettat glas

  Observera egenskaperna hos glas som är placerat i en ugn för att se till att sprickbildning, förvrängningar eller blåsor undviks.

 • återställa brickor

  Återställa brickorna så att de kan återanvändas genom att ta ut dem ur ugnen och placera dem i kylugnen för successiv nedkylning och glödgning.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Justera brännarinställningar

  Justera värmen i brännaren genom att reglera termostaten till föreskriven temperatur för varje enskild produktspecifikation.

 • Forma bädd för glas

  Forma en bädd för glas på metalltråg genom att sprida ut gips med valsar eller palettknivar.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Observera produkters beteende

  Observera färgerna som framträder i eld och använda pyrometri under vissa processförhållanden, t.ex. höga temperaturer.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Placera glas på brickor

  Placera glaset på ändamålsenliga ugnsbrickor med hjälp av tänger.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Sköta kylugn

  Sköta den temperaturreglerade ugnen som används i glödgning, dvs. processen att successivt kyla ner upphettat glas för att undvika inre påfrestningar.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Justera ugnstemperatur

  Justera ugnstemperaturen och temperaturens jämnhet genom att justera bränsletillförseln.

Source: Sisyphus ODB