Yrke glashärdare

Glashärdare hanterar ugnar för att framställa dekorationer eller glasyrer. De ställer in ugnstemperaturens nivå och jämnhet, reglerar temperaturen och ger anvisningar till en medhjälpare vid förberedelse av eldkammaren och tändning av elden.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Lagra produkter

  Lagra produkter på ett sätt som säkerställer kvalitet och överensstämmelse med standarder och föreskrifter. Se till att lagerlokalerna uppfyller sanitetskrav genom att reglera temperatur, uppvärmning och luftkonditionering i lagerutrymmena.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Observera produkters beteende

  Observera färgerna som framträder i eld och använda pyrometri under vissa processförhållanden, t.ex. höga temperaturer.

 • Kontrollera ugnseffekt

  Kontrollera och övervaka ugnen så att den bränner gods (greenware eller dekorationer) i enlighet med angiven tjocklek och hårdhet.

 • Förbereda eldstad

  Förbereda eldstaden och ge instruktioner till andra arbetare om hur elden ska tändas.

 • Justera ugnstemperatur

  Justera ugnstemperaturen och temperaturens jämnhet genom att justera bränsletillförseln.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

Source: Sisyphus ODB