Yrke glaskonstnär

Glaskonstnärer skapar originalkonstverk genom att sätta ihop glasbitar. De kan medverka i restaureringsarbeten (till exempel vid katedraler, kyrkor osv.) och skapa accessoarer, fönster eller dekorationer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

Färdigheter

 • Använda färgmatchningstekniker

  Använda särskilda tekniker för att matcha olika färger.

 • Utforma konstnärliga strategier

  Definiera din konstnärliga strategi genom att analysera din tidigare verksamhet och sakkunskap, identifiera komponenterna i din kreativa särprägel och beskriva din konstnärliga vision utifrån dessa slutsatser.

 • Formge glasmålningar

  Skapa skisser och designer för färgade glasmålningar, t.ex. fönster.

 • Tillverka gångjärn

  Montera gångjärn till föremål av målat glas, till exempel fönster eller lådor.

 • Skära glas

  Använda skärverktyg eller diamantkniv för att skära ut bitar av glasplattor, inklusive speglar.

 • Utveckla designkoncept

  Leta information i syfte att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en viss produktion. Läsa manus och rådfråga regissörer och annan produktionspersonal för att utveckla designkoncept och planera produktioner.

 • Välja tillsatsmetall

  Välja ut metall som passar bäst för sammanfogning av olika metaller, t.ex. zink, bly eller koppar, särskilt vid lödning eller hårdlödning.

 • Kontextualisera konstnärligt arbete

  Identifiera influenser och kontextualisera ditt arbete inom en särskild tendens som kan vara av konstnärlig, estetisk eller filosofisk natur. Analysera utvecklingen av konstnärliga tendenser, konsultera experter på området, närvara vid evenemang, etc.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Fastställa bildkomposition

  Fastställa bildkomposition samt välja ut och justera motiv, utrustning och belysning för att uppnå önskade effekter.

 • Utveckla formgivningsidéer gemensamt

  Dela och utveckla formgivningsidéer med det konstnärliga teamet. Utveckla nya idéer självständigt och tillsammans med andra. Presentera din idé, få återkoppling och ta synpunkterna i beaktande. Se till att formgivningen är förenlig med arbete som utförs av andra formgivare.

 • Löda blyinfattningar

  Löda blyinfattningar för fönster och skarvar.

 • Tillsätta färg

  Tillsätta lämplig och tillräcklig mängd färg enligt specifikationerna för färgbrytning.

Source: Sisyphus ODB