Yrke glassmältare

Glassmältare ansvarar för produktion av planglas genom att hantera ugnen som smältning av glas.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Observera upphettat glas

  Observera egenskaperna hos glas som är placerat i en ugn för att se till att sprickbildning, förvrängningar eller blåsor undviks.

 • Föra register med information om satser

  Upprätta rapporter om historiken av tillverkade satser med beaktande av rådata, test som utförts och överensstämmelse med god tillverkningssed för varje produktsats.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Vidhålla glastjocklek

  Vidhålla den angivna tjockleken på glaset genom att justera hastigheten på rullarna på ugnen.

 • Justera glasskivor

  Justera glasskivors tjocklek enligt måttavläsningar med hjälp av asbestplattor på sidorna av ugnens kylmantel.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Hantera trasiga glasskivor

  Hantera de skadade glasskivorna så att de inte rasar in i ugnen genom att stänga torkugnens rullvals.

 • Reglera gasstrålar

  Reglera gasstrålar på glasskiktens kanter för att undvika glidning av bladen från styrhjulen.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Sköta dragschakt

  Sköta dragschakt för dragning av skivor av planglas med angiven tjocklek.

 • Tända extra gasstrålar

  Tända gasstrålar i ugnen för att värma upp glasskivor under brottstemperaturen.

Source: Sisyphus ODB