Yrke granskningsman

Granskningsmän hanterar överlämnande av bidrag till bidragsmottagaren, ofta bidrag beviljade av regeringen. De förbereder dokumentationen, till exempel bidragsansökan, och lämnar ut bidragen. De är även skyldiga att se till att mottagaren använder pengarna korrekt i enlighet med de angivna villkoren.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

Färdigheter

 • Betala ut bidrag

  Hantera bidrag som betalas ut från en organisation, ett företag eller staten. Ge korrekta bidrag till mottagaren av bidraget och samtidigt ge honom eller henne instruktioner om den process och det ansvar som är kopplat till det.

 • Hjälpa bidragsmottagare

  Informera bidragsmottagaren om hur man ansöker om bidrag.

 • Följa upp beviljade bidrag

  Hantera uppgifter och betalningar efter det att bidragen har betalats ut, t.ex. genom att se till att mottagaren använder pengarna i enlighet med fastställda villkor, verifiera utbetalningsposter eller granska fakturor.

 • Bevilja koncessioner

  Bevilja rättigheter, mark eller egendom från myndigheter till privata enheter i enlighet med bestämmelserna, och se till att nödvändig dokumentation lämnas in och handläggs.

 • Instruera bidragsmottagare

  Informera mottagaren av bidraget om förfarandet och om vilket ansvar som följer av att få bidraget.

 • Hantera bidragsansökningar

  Hantera och upprätta bidragsansökningar genom att granska budgetar, följa upp beviljade bidrag eller skaffa rätt dokument.

 • Sköta administration

  Administrera villkoren för bidraget, förfarandena för uppföljning samt registrering av datum och betalningar.

Source: Sisyphus ODB