Yrke grossist, maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg

Grossister (maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg) undersöker potentiella grossistköpare och -leverantörer och tillgodoser deras behov. De bedriver handel med stora varumängder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fartygstyper

  Känna till ett stort antal fartygstyper, deras egenskaper och specifikationer. Använda denna kunskap för att säkerställa att alla erforderliga säkerhetsåtgärder, tekniska åtgärder och underhållsåtgärder vidtas.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

 • Maskinprodukter

  Maskinprodukterna och deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Industriverktyg

  Verktyg och utrustning som används för industriella ändamål, både kraft- och handverktyg, och deras olika användningsområden.

 • Flygplanstyper

  Olika flygplanstyper, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och regelmässiga krav.

Färdigheter

 • Hitta nya affärsmöjligheter

  Följa upp potentiella kunder eller produkter för att generera ytterligare försäljning och säkerställa tillväxt.

 • Upprätta kontakt med köpare

  Identifiera köpare av råvaror och etablera kontakt.

 • Förhandla om villkor för försäljning av varor

  Diskutera kundernas krav på att köpa och sälja varor och förhandla om försäljning och köp för att uppnå det mest förmånliga avtalet.

 • Förstå finansiell terminologi för affärsbruk

  Förstå innebörden av grundläggande finansiella begrepp och termer som används i företag och finansinstitut eller organisationer.

 • Visa entreprenörsanda

  Visa en proaktiv inställning och beslutsamhet för att uppnå framgång i affärsverksamhet.

 • Förhandla om inköpsvillkor

  Förhandla om villkor för pris, mängd, kvalitet och leverans med säljare och leverantörer för att få de mest fördelaktiga inköpsvillkoren.

 • Hitta leverantörer

  Fastställa potentiella leverantörer för fortsatta förhandlingar. Beakta aspekter såsom produktkvalitet, hållbarhet, lokala källor, säsongsvariationer och täckning av området. Bedöma sannolikheten av att åstadkomma förmånliga avtal med leverantörerna.

 • Planera transportverksamhet

  Planera mobilitet och transport för olika avdelningar i syfte att uppnå bästa möjliga rörlighet av utrustning och material. Förhandla fram bästa möjliga leveranspriser; jämföra olika anbud och välja ut det mest tillförlitliga och kostnadseffektiva.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Följa internationella marknader

  Kontinuerligt övervaka den internationella marknadens resultat genom att hålla sig à jour med branschmedia och trender.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Bedöma leverantörsrisker

  Utvärdera leverantörsresultat för att bedöma vilka leverantörer som uppnår tillfredsställande resultat eller kanske inte gör det, håller sig till överenskomna avtal, uppfyller standardkraven och den önskade kvaliteten vid alla tidpunkter eller som kan utgöra framtida risker.

 • Förhandla om försäljningsavtal

  Nå en överenskommelse mellan affärspartner med fokus på villkor, specifikationer, leveranstid, pris osv.

 • Upprätta kontakt med säljare

  Identifiera varuförsäljare och etablera kontakt.

Source: Sisyphus ODB