Yrke gruvingenjör

Gruvingenjörer utför ingenjörstekniska, hydrogeologiska och geologiska undersökningar och analyser för att förbättra mineralutvinningens säkerhet och effektivitet. De övervakar provtagning och mätning med hjälp av geotekniska utredningsmetoder och -tekniker. De modellerar bergmassans mekaniska beteende och bidrar till planering av gruvgeometrin.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

Färdigheter

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Ge geologiska råd för mineralutvinning

  Ge råd om den inverkan som geologiska faktorer har på utvecklingen av mineralproduktion. Beakta faktorer som kostnader, säkerhet och fyndighetsegenskaper.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Utforma infrastruktur för dagbrott

  Bistå vid utformningen av dagbrottsinfrastruktur med hjälp av specialiserad programvara och beräkningar av data.

 • Ge råd om byggmaterial

  Ge råd om och testa diverse byggmaterial.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Använda programvara för gruvdriftsplanering

  Använda specialiserad programvara för att planera, utforma och skapa modeller för gruvdrift.

 • Planera geotekniska fältundersökningar

  Genomföra grundliga fältundersökningar genom att borra och analysera prover av sten och sediment.

 • Leda geoteknisk personal

  Hantera en komplett geoteknisk personal, inklusive konsulter, entreprenörer, geologer och geotekniska ingenjörer.

Source: Sisyphus ODB