Yrke gruvmätare

Gruvmätare genomför gränsundersökningar och topografiska undersökningar samt granskar förlopp av gruvarbeten. De hanterar lantmäteriutrustning och använder program för att hämta och tolka relevanta data och utföra beräkningar efter behov.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Jämföra mätningsberäkningar

  Fastställa uppgifternas riktighet genom att jämföra beräkningar med tillämpliga standarder.

 • Registrera mätningsdata

  Samla in och bearbeta beskrivande data utifrån dokument som ritningar, skisser och anmärkningar.

 • Använda lantmäteriinstrument

  Använda och justera mätinstrument, t.ex. teodoliter och prismor, och andra elektroniska avståndsmätinstrument.

 • Avgränsa områden med hjälp av markeringar

  Sätta upp och plocka ned föremål som markeringar eller pålar som används inom lantmäteri.

 • övervaka utrustning

  Övervakning av utrustning innebär att man kontrollerar mätare eller displayer för att se till en maskin fungerar.

 • Göra lantmäteriberäkningar

  Utföra beräkningar och samla in tekniska data för att fastställa korrigeringar för jordens rundning, traversjusteringar och slutna traverser, planmätningar, azimut, markörplaceringar osv.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

Source: Sisyphus ODB