Yrke hälsovårdskonsult

Hälsovårdskonsulter ger råd till hälso- och sjukvårdsorganisationer om utarbetande av planer för att förbättra patientvården och patientsäkerheten. De analyserar hälso- och sjukvårdspolicyer och identifierar problem samt bidrar till utarbetande av förbättringsstrategier.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ledning av hälso- och sjukvårdspersonal

  Ledningsuppgifter och ansvarsområden inom hälso- och sjukvård.

 • Folkhälsa

  De principer för hälsa och sjukdom som påverkar befolkningen, inbegripet medel för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder samt samhällsbaserad vård och primärvård.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • Hälso- och sjukvårdssystem

  Hälso- och sjukvårdens struktur och funktion.

Färdigheter

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Ge råd till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården

  Presentera forskning för beslutsfattare, vårdgivare och utbildare för att främja förbättringar av folkhälsan.

 • Tillämpa riktlinjer inom hälso- och sjukvården

  Fastställa hur riktlinjer ska tolkas och omsättas i praktiken, implementera lokala och nationella riktlinjer samt egen praxis och föreslå vidareutveckling och förbättringar av tillhandahållandet av tjänster.

 • Bidra till folkhälsokampanjer

  Bidra till lokala eller nationella folkhälsokampanjer genom att utvärdera hälsoprioriteringar och ändringar i lagstiftningen samt göra reklam för nya trender inom hälso- och sjukvård och förebyggande åtgärder.

 • Bedöma hälso- och sjukvård för specifika grupper

  Bedöma effektiviteten av hälso- och sjukvård för specifika grupper i syfte att förbättra effektiviteten.

 • Analysera specifika gruppers behov

  Identifiera och svara på specifika sociala problem inom en grupp, avgränsa problemets omfattning och beskriva resurser som behövs för att ta itu med problemet samt identifiera befintliga resurser och tillgångar inom gruppen som kan bidra till att lösa problemet.

Source: Sisyphus ODB