Yrke hästvårdare

Hästvårdare vårdar hästar och ponnyer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Träning av unga hästar

  Principer och metoder för att lära unga hästar viktiga och enkla kroppskontrollövningar.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Rasspecifikt beteende hos hästar

  Olika hästarters beteende och särdrag.

Färdigheter

 • Rengöra stall

  Rengöra stall och ta bort all smutsig strö för att förhindra att fukt och ångor förvärras, och för att minska eventuella parasitproblem.

 • Sköta hästar

  Sköta hästar, bl.a. rengöra, stalla och förbereda hästar och ponnyer för ridning, fixera och leda hästar med hänsyn till säkerhetsbestämmelserna för hästar och människor samt den aktuella hästens särskilda behov; använda lämpliga metoder samt hästvårdsverktyg och -utrustning.

 • Rengöra en hästs ben

  Se till att hästens ben rengörs ordentligt.

 • Assistera vid djurfödslar

  Assistera vid djurfödslar och vård av nyfödda boskapsdjur.

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

 • Lära upp unghästar

  Sköta om unghästar (rengöring, kragning, betsling, hovlyftning osv.), med beaktande av hästens och lärarens säkerhet och välbefinnande.

 • Ansvara för hygienrutiner i jordbrukssammanhang

  Se till att hygienrutiner i jordbrukssammanhang följs med hänsyn till reglerna för särskilda aktivitetsområden såsom boskap, växter, lokala jordbruksprodukter osv.

 • Sköta gården

  Underhålla gårdens egendom, såsom staket, vattenförsörjning och utomhusbyggnader.

 • Sköta betesmarker

  Se till att djur på betesmarker har tillräckligt med foder. Tillämpa åtgärder för bevarande av betesmarker, såsom bete i växelbruk.

Source: Sisyphus ODB