Yrke hårdvarutekniker

Hårdvarutekniker samarbetar med maskinvaruingenjörer vid utarbetande av hårdvara, till exempel moderkort, routrar och mikroprocessorer. De ansvarar för framställning, provning, övervakning och underhåll av den utarbetade datatekniken.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Datateknik

  Datorer, datanätverk och annan informationsteknik och utrustning som kan lagra, hämta, överföra och behandla data.

 • Datateknik

  Ingenjörsgren som kombinerar datavetenskap med elektroteknik för att utveckla hård- och programvara för datorer. Datatekniken inriktar sig på elektronik, programutformning och integrering av hårdvara och programvara.

 • Maskinvaruplattformar

  Egenskaper av den hårdvarukonfiguration som krävs för att behandla programvaruprodukten.

 • Hårdvarukomponenter

  De väsentliga delar som utgör ett maskinvarusystem, såsom LCD-bildskärmar, kamerasensorer, mikroprocessorer, minnen, modem, batterier och delarnas kopplingar.

 • Kretsscheman

  Läsa och förstå kretsscheman som visar kopplingarna mellan anordningar, t.ex. kraft- och signalanslutningar.

 • Maskinvaruarkitekturer

  Utformningen av fysiska maskinvarukomponenter och deras sammanlänkningar.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Testmetoder för hårdvara

  Processer där maskinvarukomponenter eller system testas, t.ex. systemtest, kontinuitetstest och In-Circuit Testing.

 • Hårdvarumaterial

  Egenskaper, tillämpningar och miljöeffekter av material som används för att utveckla maskinvara.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

Färdigheter

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Testa maskinvara

  Testa maskinvarusystem och -komponenter för datorutrustning med hjälp av lämplig utrustning och lämpliga testmetoder, t.ex. systemtest (ST), pågående tillförlitlighetstest (ORT) och in-circuit-test (ICT). Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vidta åtgärder vid behov.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Installera maskinvara

  Montera de nödvändiga maskinvarukomponenterna, såsom moderkort, centralprocessor, hårddisk, diskettenhet, strömförsörjningsenhet, RAM, PCI, mus, tangentbord, kameror och andra nödvändiga komponenter för att bygga datorn. Sammanfoga komponenterna manuellt med hjälp av skruvmejslar eller använda maskiner för montering och installera kablingen.

Source: Sisyphus ODB