Yrke hörselvårdstekniker

Hörselvårdstekniker framställer och utför service på hörapparater och hörselskydd. De lämnar ut, anpassar och tillhandahåller hörapparater för individer som behöver dem.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av audiologisk utrustning

  Typer och märken av audiologisk utrustning och tillbehör för audiometrar och hörselprov, skumspetsar, benledare osv.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

Färdigheter

 • Råda kunder om hörapparater

  Ge kunder råd om olika typer av hörapparater och informera dem om hur hörapparater ska användas och underhållas.

 • Framställa avtryck för öroninsatser

  Göra ett avtryck av örat för en form, även justera formen efter avtrycket.

 • Underhålla laboratorieutrustning

  Rena laboratorieartiklar av glas och annan utrustning efter användning samt leta efter skador eller korrosion för att säkerställa att de fungerar som de ska.

 • Utföra tekniska uppgifter med stor noggrannhet

  Undvika eventuella risker och oönskade resultat genom att noggrant övervaka alla delar av en maskin, en enhet eller ett fordon samt genomföra processer för produktion, underhåll eller reparation med stor omsorg.

 • Beställa produkter för audiologisk verksamhet

  Beställa produkter och utrustning för hörapparater och liknande audiologisk utrustning.

 • Föra register över kunders ordinationer

  Föra register över kunders ordinationer och betalningar samt arbetsordrar som skickas till laboratoriet.

 • Reparera hörapparater

  Utföra grundläggande reparationer, utbyte och justeringar av hörapparater på kundernas specifika begäran.

Source: Sisyphus ODB