Yrke handläggare, internationella relationer

Handläggare (internationella relationer) säkerställer utveckling av samarbete mellan internationella offentliga organisationer och regeringar. De främjar kommunikationen mellan sin organisation och utländska organisationer, utvecklar samarbetsstrategier och främjar samarbetsförbindelser som gynnar båda parter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Principer för hur myndigheter ska vara representerade

  Regeringens juridiska och offentliga representationsmetoder och -förfaranden under rättegångar eller i kommunikationssyfte samt de särskilda aspekter hos statliga organ som företräds för att säkerställa en korrekt representation.

Färdigheter

 • Etablera samarbete

  Etablera en kontaktyta mellan organisationer eller enskilda personer som kan dra nytta av att kommunicera med varandra i syfte att underlätta ett varaktigt positivt samarbete mellan de båda parterna.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Bygga upp internationella förbindelser

  Bygga upp en positiv kommunikationsdynamik med organisationer från olika länder för att etablera ett samarbete och optimera informationsutbytet.

 • Sköta pr

  Sköta public relations (PR) genom att hantera spridning av information mellan en individ eller en organisation och allmänheten.

 • Visa interkulturell medvetenhet

  Visa aktning för kulturella skillnader genom att vidta åtgärder som underlättar positiv samverkan mellan internationella organisationer eller mellan grupper eller individer från olika kulturer samt främja integration i en gemenskap.

 • Företräda organisationen

  Agera som företrädare för institutionen, företaget eller organisationen inför allmänheten.

 • Delta i möten

  Hantera kommittéer, konferenser och sammanträden för att följa upp strategier, ingå bilaterala eller multilaterala avtal och underlätta tillämpningen av sådana avtal.

 • Hålla sig à jour med den politiska situationen

  Läsa, söka och analysera den politiska situationen i en region som en informationskälla för olika ändamål, t.ex. information, beslutsfattande, ledning och investeringar.

 • Utarbeta strategier för internationellt samarbete

  Utarbeta planer som säkerställer ett samarbete mellan internationella offentliga organisationer, t.ex. forskning om olika internationella organisationer och deras mål och en bedömning av eventuell anpassning till andra organisationer.

Source: Sisyphus ODB