Yrke handläggare, kommunutveckling

Handläggare (kommunutveckling) utarbetar planer för att förbättra livskvaliteten i lokala samhällen. De undersöker och utvärderar samhällets frågor och behov, förvaltar resurser och utarbetar genomförandestrategier. De kommunicerar med det lokala samhället för undersökningsändamål och informerar samhället om utvecklingsplaner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

Färdigheter

 • Göra resursplanering

  Uppskatta förväntade behov i fråga om tid, personalresurser och ekonomiska resurser för att uppnå projektmålen.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Arbeta med specifika grupper

  Inrätta sociala projekt som syftar till samhällsutveckling och ett aktivt medborgardeltagande.

 • Säkerställa insyn i information

  Se till att information som krävs eller begärs tillhandahålls i tydlig och fullständig form, på ett sätt som inte innebär att uppgifter avsiktligt undanhålls, till allmänheten eller till begärande parter.

 • Analysera specifika gruppers behov

  Identifiera och svara på specifika sociala problem inom en grupp, avgränsa problemets omfattning och beskriva resurser som behövs för att ta itu med problemet samt identifiera befintliga resurser och tillgångar inom gruppen som kan bidra till att lösa problemet.

 • Utföra strategiska undersökningar

  Undersöka långsiktiga möjligheter till förbättringar och planera åtgärder för att uppnå dem.

 • Skapa relationer till lokalsamhället

  Etablera engagerade och långsiktiga relationer till lokalsamhällen, till exempel genom att organisera särskilda program för förskolor, skolor, personer med funktionsnedsättning och äldre, öka medvetenheten och få lokalsamhällets uppskattning i utbyte.

 • Hålla offentliga presentationer

  Tala offentligt och interagera med de personer som närvarar. Förbereda meddelanden, planer, diagram och annan information till presentationen.

 • Lägga fram förbättringsstrategier

  Identifiera bakomliggande orsaker till problem och lägga fram förslag till effektiva och långsiktiga lösningar.

Source: Sisyphus ODB