Yrke handläggare, offentlig förvaltning, arbetsmarknad

Handläggare (offentlig förvaltning, arbetsmarknad) förbereder, analyserar och utarbetar arbetsmarknadspolicyer. De tillämpar allt från finansiella till praktiska policyer, till exempel för att förbättra jobbsökarmekanismerna, främja jobbutbildning, ge incitament till nystartade företag och inkomststöd. De samarbetar nära med olika partner, externa organisationer eller andra aktörer och förser dem med regelbundna uppdateringar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Arbetsmarknad

  Trender, funktionssätt och svängningar på arbetsmarknaden, karriärmöjligheter, löner, fackföreningar, förvärvsarbetande befolkning samt tillgång och efterfrågan på vissa yrken inom en sektor.

 • Arbetsrätt

  Det rättsområde som rör regleringen av förhållandet mellan arbetsgivare, arbetstagare, fackföreningar och myndigheter.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

Färdigheter

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Analysera arbetslöshetsnivå

  Analysera data och undersöka arbetslöshet i en region eller ett land för att identifiera orsakerna till arbetslöshet och eventuella lösningar.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Främja sysselsättningsskapande åtgärder

  Främja utvecklingen och genomförandet av politik som syftar till att förbättra anställningsnormerna och minska arbetslösheten, i syfte att få statligt och offentligt stöd.

 • Analysera utbildningsmarknaden

  Analysera marknaden inom utbildningsbranschen avseende hur attraktiva olika utbildningar är och med hänsyn till marknadstillväxt, trender, storlek och andra faktorer.

 • Utforma sysselsättningspolitik

  Utforma och övervaka genomförandet av policyer som syftar till att förbättra sysselsättningsnormerna, t.ex. arbetsvillkor, arbetstider och löner samt till att minska arbetslösheten.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

Source: Sisyphus ODB