Yrke handläggare, offentlig förvaltning, bostadsfrågor

Handläggare (offentlig förvaltning, bostadsfrågor) förbereder, analyserar och utarbetar bostadspolicyer som gör det möjligt för alla att få lämpliga bostäder till rimliga priser. De tillämpar dessa för att förbättra bostadssituationen för befolkningen med hjälp av åtgärder såsom uppförande av bostäder till rimliga priser, stödja människor vid köp av fast egendom och förbättra förhållandena i befintliga bostäder. De samarbetar nära med partner, externa organisationer eller andra aktörer och förser dem med regelbundna uppdateringar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fastighetsmarknad

  Tendenserna rörande köp, försäljning eller uthyrning av fastigheter, inklusive mark, byggnader och naturresurser som omfattas av fastigheten; kategorierna av bostadsfastigheter och fastigheter för affärsändamål som sådana fastigheter handlas med.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Lagstiftning om kommunala bostäder

  Förordningar och bestämmelser om uppförande, underhåll och tilldelning av allmännyttiga lokaler.

Färdigheter

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Ge råd om offentliga finanser

  Ge råd till offentliga organisationer, t.ex. statliga organisationer, om deras finansiella åtgärder och förfaranden i syfte att säkerställa optimal effektivitet.

 • Analysera lagstiftning

  Analysera den befintliga nationella eller lokala lagstiftningen för att bedöma vilka förbättringar som skulle kunna göras och vilka delar av lagstiftningen som skulle kunna föreslås.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

Source: Sisyphus ODB