Yrke handläggare, offentlig förvaltning, ekonomi

Handläggare (offentlig förvaltning) utarbetar ekonomiska strategier. De övervakar olika aspekter av ekonomi såsom konkurrenskraft, innovation och handel. De bidrar till utvecklingen av ekonomipolicyer, projekt och program. De undersöker, analyserar och bedömer problem med offentliga policyer och rekommenderar lämpliga åtgärder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

Färdigheter

 • Ge lagstiftare råd

  Ge råd inom diverse ansvarsområden för regering och lagstiftare, såsom policyutformning och hur det fungerar på ett regeringsdepartement, till regeringstjänstemän i lagstiftande befattningar, till exempel parlamentsledamöter, ministrar, senatorer och andra lagstiftare.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • övervaka landets ekonomi

  Övervaka ekonomin i ett land och dess finansinstitut, t.ex. banker och andra kreditinstitut.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Ta hänsyn till ekonomiska kriterier i beslutsfattande

  Utarbeta förslag och fatta lämpliga beslut med beaktande av ekonomiska kriterier.

 • Analysera ekonomiska trender

  Analysera utvecklingen inom handel, affärsförbindelser och banker på nationell eller internationell nivå samt utvecklingen av de offentliga finanserna och hur dessa faktorer interagerar med varandra i ett givet ekonomiskt sammanhang.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Ge råd om ekonomisk utveckling

  Ge råd till organisationer och institutioner om faktorer och åtgärder som skulle kunna främja och säkerställa ekonomisk stabilitet och tillväxt.

 • Förutspå ekonomiska trender

  Samla in och analysera ekonomiska data i syfte att förutsäga ekonomiska trender och händelser.

 • Utforma ekonomisk politik

  Utforma strategier för ekonomisk stabilitet och tillväxt i en organisation eller nation eller på en internationell nivå samt för förbättring av handelspraxis och finansiella förfaranden.

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

Source: Sisyphus ODB