Yrke handläggare, offentlig förvaltning, folkhälsofrågor

Handläggare (offentlig förvaltning, folkhälsofrågor) utarbetar och tillämpar strategier för förbättring av samhällets hälso- och sjukvårdspolicy. De ger regeringarna råd om policyändringar och identifierar problem i befintliga hälso- och sjukvårdspolicyer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Folkhälsa

  De principer för hälsa och sjukdom som påverkar befolkningen, inbegripet medel för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder samt samhällsbaserad vård och primärvård.

 • Hälso- och sjukvårdssystem

  Hälso- och sjukvårdens struktur och funktion.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

Färdigheter

 • Bedöma hälso- och sjukvård för specifika grupper

  Bedöma effektiviteten av hälso- och sjukvård för specifika grupper i syfte att förbättra effektiviteten.

 • Lägga fram förbättringsstrategier

  Identifiera bakomliggande orsaker till problem och lägga fram förslag till effektiva och långsiktiga lösningar.

 • Tillämpa riktlinjer inom hälso- och sjukvården

  Fastställa hur riktlinjer ska tolkas och omsättas i praktiken, implementera lokala och nationella riktlinjer samt egen praxis och föreslå vidareutveckling och förbättringar av tillhandahållandet av tjänster.

 • Bidra till folkhälsokampanjer

  Bidra till lokala eller nationella folkhälsokampanjer genom att utvärdera hälsoprioriteringar och ändringar i lagstiftningen samt göra reklam för nya trender inom hälso- och sjukvård och förebyggande åtgärder.

 • Analysera hälsoproblem inom en viss grupp

  Göra en effektiv bedömning av vårdbehov och -problem inom en viss grupp.

 • Ta upp folkhälsorelaterade frågor

  Främja sunda rutiner och beteenden som syftar till att hålla befolkningen frisk.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Arbeta med specifika grupper

  Inrätta sociala projekt som syftar till samhällsutveckling och ett aktivt medborgardeltagande.

 • Leda förändringsarbete inom hälso- och sjukvården

  Identifiera och leda förändringar inom hälso- och sjukvården som svar på patienternas behov och efterfrågan på tjänster, i syfte att säkerställa en kontinuerlig förbättring av tjänstens kvalitet.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Source: Sisyphus ODB