Yrke handläggare, offentlig förvaltning, idrott och fritid

Handläggare (offentlig förvaltning, idrott och fritid) förbereder, analyserar och utarbetar idrotts- och fritidspolitik samt tillämpar den för att förbättra idrotts- och fritidssektorn och befolkningens hälsa. De strävar efter att öka deltagandet i idrott, stödja idrottare, förbättra idrottares resultat i nationella och internationella tävlingar samt förbättra den sociala integrationen och samhällsutvecklingen. De har ett nära samarbete med olika partner, externa organisationer eller andra aktörer och förser dem med regelbundna uppdateringar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Främja fritidsverksamhet

  Främja genomdrivandet av fritidsprogram i en gemenskap samt de rekreationstjänster som tillhandahålls av en organisation eller institution.

 • Analysera specifika gruppers behov

  Identifiera och svara på specifika sociala problem inom en grupp, avgränsa problemets omfattning och beskriva resurser som behövs för att ta itu med problemet samt identifiera befintliga resurser och tillgångar inom gruppen som kan bidra till att lösa problemet.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Främja idrott i samband med folkhälsa

  Stödja möjligheten till idrottsutövning och fysisk aktivitet för att främja allmänhetens hälsa och välbefinnande, minska riskfaktorer för sjukdomar och förebygga kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

 • Utarbeta idrottsprogram

  Utarbeta planer och strategier för inkludering av idrottsaktiviteter och idrottsorganisationer i ett samhälle samt för utveckling av idrottsaktiviteter för särskilda målgrupper.

 • Utarbeta fritidsprogram

  Utarbeta planer och strategier som syftar till att tillhandahålla önskade fritidsaktiviteter för en målgrupp eller i ett samhälle.

Source: Sisyphus ODB