Yrke handläggare, offentlig förvaltning, jordbruk

Handläggare, (offentlig förvaltning, jordbruk) analyserar och identifierar jordbrukspolitiska problem och utarbetar planer för förbättring och genomförande av ny policy. De skriver rapporter och presentationer för att kommunicera och få stöd för policyer från offentliga tjänstemän och allmänheten. De kommunicerar även med yrkesverksamma inom jordbruket i forsknings- och informationsändamål och utför administrativa uppgifter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Agronomi

  Studiet av hur jordbruksproduktion kombineras med skydd och återställande av naturmiljön. Omfattar principer och metoder för kritiskt urval och lämpliga metoder för hållbarhet inom jordbruket.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Miljöskyddslagstiftning för jordbruk och skogsbruk

  Kunskap om miljölagstiftning samt riktlinjer och principer som rör jordbruk och skogsbruk. Kunskap om hur lokala jordbruksverksamheter och -metoder påverkar miljön. Vidta åtgärder för att anpassa produktionen efter nya miljölagar och -riktlinjer.

 • Jordbrukslagstiftning

  Regionala, nationella och europeiska antagna lagar inom jord- och skogsbruksområdet gällande olika frågor som produktkvalitet, miljöskydd och handel.

 • Ekologiska principer

  Kunskap om hur ett ekosystem fungerar i förhållande till miljöplanering och -utformning.

Färdigheter

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Förespråka jordbrukspolitik

  Förespråka integreringen av jordbruksprogram på lokal och nationell nivå för att få stöd för utveckling av jordbruket och medvetenhet om hållbarhet.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Utforma jordbrukspolitik

  Utarbeta program för utveckling av nya tekniker och metodiker inom jordbruk samt utveckling och genomförande av förbättrad hållbarhet och miljömedvetenhet inom jordbruket.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

Source: Sisyphus ODB