Yrke handläggare, offentlig förvaltning, kultur

Handläggare (offentlig förvaltning, kultur) utarbetar och tillämpar strategier för att förbättra och främja kulturella aktiviteter och evenemang. De förvaltar resurser och kommunicerar med allmänheten och medier för att främja intresse för kulturprogram samt betonar deras betydelse i ett samhälle.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Kulturprojekt

  Syfte med, organisering och förvaltning av kulturprojekt och relaterade penninginsamlingar.

Färdigheter

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Utforma kulturpolitik

  Utveckla program som syftar till att främja kulturell verksamhet och kulturellt engagemang i ett samhälle eller ett land och som reglerar organiseringen av kulturinstitutioner, kulturinrättningar och kulturella evenemang.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Lägga fram förbättringsstrategier

  Identifiera bakomliggande orsaker till problem och lägga fram förslag till effektiva och långsiktiga lösningar.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Skapa relationer till lokalsamhället

  Etablera engagerade och långsiktiga relationer till lokalsamhällen, till exempel genom att organisera särskilda program för förskolor, skolor, personer med funktionsnedsättning och äldre, öka medvetenheten och få lokalsamhällets uppskattning i utbyte.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Utveckla mediestrategi

  Skapa en strategi för den typ av innehåll som ska levereras till målgrupperna och vilka medier som ska användas, med beaktande av aktuell målgrupp och de medier som kommer att användas för att leverera innehållet.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Etablera samarbete

  Etablera en kontaktyta mellan organisationer eller enskilda personer som kan dra nytta av att kommunicera med varandra i syfte att underlätta ett varaktigt positivt samarbete mellan de båda parterna.

 • Sköta samarbetet med kulturpartner

  Etablera och bibehålla långvariga partnerskap med kulturmyndigheter, sponsorer och andra kulturinstitutioner.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Skapa relationer med medierna

  Anta en professionell inställning för att på ett effektivt sätt svara på mediernas krav.

Source: Sisyphus ODB