Yrke handläggare, offentlig förvaltning, politiska frågor

Handläggare (offentlig förvaltning, politiska frågor) analyserar utvecklingen av utrikespolitik och andra policyfrågor, övervakar konflikter och ger råd om medlingsåtgärder och andra utvecklingsstrategier. De upprättar rapporter för att säkerställa kommunikation med statliga myndigheter samt utarbetar strategier och genomförandemetoder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utformning av utrikespolitik

  Uformningsprocesserna för utrikespolitik såsom relevanta forskningsmetoder, relevant lagstiftning och hantering av utrikesfrågor.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Utrikespolitik

  Verksamheten vid en utrikespolitisk avdelning hos en statlig eller offentlig organisation och dess bestämmelser.

Färdigheter

 • Skriva lägesrapporter

  Skriva rapporter i enlighet med specifikationer och bestämmelser i en organisation om den situation som måste rapporteras om, t.ex. statusen för en utredning, insamling av underrättelser eller missioner och insatser.

 • Ge råd om utrikespolitik

  Ge råd till myndigheter eller andra offentliga organisationer om hur utrikespolitiken bör utvecklas och bedrivas.

 • Ge råd om riskhantering

  Ge råd om riskhanteringspolicyer och förebyggande strategier samt deras genomförande, med medvetenhet om olika slags risker för en viss organisation.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Analysera utrikespolitik

  Analysera den befintliga politiken för hantering av utrikespolitik inom en regering eller en offentlig organisation för att utvärdera den och sträva efter förbättringar.

 • Ge råd om konflikthantering

  Ge råd till privata eller offentliga organisationer om övervakning av eventuella konfliktrisker och konfliktutveckling, och om konfliktlösningsmetoder som är specifika för de fastställda konflikterna.

 • övervaka politiska konflikter

  Övervaka sannolikheten och utvecklingen av politiska konflikter i specifika sammanhang, t.ex. i eller mellan politiska partier, regeringar eller mellan olika länder, samt kartlägga deras potentiella inverkan på statliga insatser och den allmänna säkerheten.

Source: Sisyphus ODB