Yrke handläggare, offentlig förvaltning, sociala tjänster

Handläggare (offentlig förvaltning, sociala tjänster) förbereder, analyserar och utarbetar policyer för sociala tjänster och tillämpar dessa för att förbättra situationen för missgynnade och utsatta samhällsmedlemmar såsom barn och äldre. De arbetar inom förvaltning av sociala tjänster, står i kontakt med organisationer och andra aktörer och förser dem med regelbundna uppdateringar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Offentliga program för social trygghet

  Olika områden inom social trygghet som staten tillhandahåller, vilka rättigheter medborgare har och vilka socialförsäkringsförmåner som finns, bestämmelser som reglerar socialförsäkringar och olika situationer där de gäller.

 • Den sociala kontextens inverkan på hälsan

  De sociala och kulturella aspekterna av en individs beteende och deras inverkan på hälsan.

Färdigheter

 • Förhandla med socialtjänstens intressenter

  Förhandla med statliga institutioner, andra socialarbetare, familjer och vårdnadshavare, arbetsgivare eller hyresvärdar för att uppnå det lämpligaste resultatet för din klient.

 • Utarbeta program för social trygghet

  Utveckla program och politik som syftar till att skydda medborgarna och ge dem rättigheter för att hjälpa dem, t.ex. att erbjuda arbetslöshetsersättning och familjeförmåner, samt förebygga missbruk av statligt stöd.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Ge råd om samhällstjänster

  Ge råd till samhällstjänstorganisationer om utarbetandet och genomförandet av planer för tillhandahållande av samhällstjänster, med fastställande av mål samt förvaltning av resurser och faciliteter.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Utvärdera verkan av program inom socialt arbete

  Samla in data för att möjliggöra bedömning av ett programs inverkan på ett lokalsamhälle.

 • Tillämpa kvalitetsstandarder inom socialtjänsten

  Tillämpa kvalitetsstandarder inom socialtjänsten samtidigt som värderingar och principer inom socialt arbete upprätthålls.

 • Tillämpa problemlösning inom socialtjänsten

  Systematiskt tillämpa en stegvis problemlösningsprocess när det gäller att tillhandahålla sociala tjänster.

Source: Sisyphus ODB