Yrke handläggare, offentlig förvaltning, utbildning

Handläggare (offentlig förvaltning, utbildning) förbereder, analyserar och utvecklar utbildningspolicyn och tillämpar den för att förbättra det befintliga utbildningssystemet. De försöker förbättra alla aspekter av utbildning som kommer att påverka institutioner som skolor, universitet och yrkesskolor. De har ett nära samarbete med olika partner, externa organisationer eller andra aktörer och förser dem med regelbundna uppdateringar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Samhällsutbildning

  Program som främjar individers sociala utveckling och lärande i det egna samhället genom en rad formella eller informella utbildningsmetoder.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Utbildningslagstiftning

  Rättsområde och lagstiftning som rör utbildningspolitik och yrkesverksamma inom utbildningssektorn på internationell och nationell nivå, t.ex. lärare, elever och administratörer.

 • Offentlig politik

  Regeringens politiska aktiviteter, planer och avsikter gällande konkreta frågor under en mandatperiod.

 • Utbildningsadministration

  Processer som rör en utbildningsanstalts administrativa områden, dess ledning, anställda och studenter.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

Färdigheter

 • Samråda med utbildningsinstitutioner

  Kommunicera och samarbeta med målet att tillhandahålla studiematerial (t.ex. böcker) till utbildningsinstitutioner.

 • Utvärdera utbildningsprogram

  Utvärdera pågående utbildningsprogram och ge råd om potentiell optimering.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Studera ämnen

  Bedriva effektiv forskning om relevanta ämnen för att kunna ta fram sammanfattande information som är lämplig för olika målgrupper. Forskningen kan omfatta granskning av böcker, tidskrifter, internet och/eller muntliga samtal med kunniga personer.

 • Ge lagstiftare råd

  Ge råd inom diverse ansvarsområden för regering och lagstiftare, såsom policyutformning och hur det fungerar på ett regeringsdepartement, till regeringstjänstemän i lagstiftande befattningar, till exempel parlamentsledamöter, ministrar, senatorer och andra lagstiftare.

 • Utveckla pedagogiska aktiviteter

  Utveckla tal, aktiviteter och workshoppar för att främja tillgången till och förståelsen för de konstnärliga processerna. Det kan handla om ett särskilt kulturellt och konstnärligt evenemang, t.ex. ett uppträdande eller en utställning, eller vara relaterat till en särskild disciplin (teater, dans, musik, fotografi osv.). Ha kontakt med berättare, hantverkare och konstnärer.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Analysera utbildningssystem

  Analysera olika aspekter av skol- och utbildningssystemet, t.ex. förhållandet mellan studenternas kulturella bakgrund och deras utbildningsmöjligheter, lärlingsprogram eller mål för vuxenutbildning, för att kunna ge rekommendationer till utbildningsspecialister och beslutsfattare.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Samarbeta med utbildningspersonal

  Kommunicera med lärare eller andra yrkesverksamma som arbetar med utbildning för att kartlägga behov och förbättringsområden inom utbildningssystem och upprätta ett samarbetsrelation.

Source: Sisyphus ODB