Yrke handläggare, offentlig förvaltning, utrikesfrågor

Handläggare (offentlig förvaltning, utrikesfrågor) analyserar utrikespolicyer och utrikesverksamhet samt skriver rapporter om sina analyser på ett tydligt och begripligt sätt. De kommunicerar med parter som drar nytta av deras analysresultat och agerar som rådgivare vid utarbetande eller tillämpning av eller rapportering om utrikespolitik. De kan även utföra administrativa uppgifter på ministerier, till exempel hjälp med problem som rör pass och viseringar. De främjar vänskaplig och öppen kommunikation mellan olika länders regeringar och institutioner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utrikespolitik

  Verksamheten vid en utrikespolitisk avdelning hos en statlig eller offentlig organisation och dess bestämmelser.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Utformning av utrikespolitik

  Uformningsprocesserna för utrikespolitik såsom relevanta forskningsmetoder, relevant lagstiftning och hantering av utrikesfrågor.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Internationell rätt

  Bindande regler och bestämmelser i förbindelserna mellan stater och nationer, och rättssystem som rör länder snarare än enskilda medborgare.

Färdigheter

 • Analysera utrikespolitik

  Analysera den befintliga politiken för hantering av utrikespolitik inom en regering eller en offentlig organisation för att utvärdera den och sträva efter förbättringar.

 • Bedöma riskfaktorer

  Fastställa påverkan från ekonomiska, politiska och kulturella riskfaktorer och ytterligare frågor.

 • Analysera problem och de möjligheter de innebär

  Identifiera och föregripa problem i syfte att välja ut åtgärder, komma med lämpliga lösningar eller till och med fastställa möjligheter till vidareutveckling.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Ansvara för administrativa system

  Se till att de administrativa systemen, processerna och databaserna är effektiva och välhanterade samt ger en god grund för arbetet tillsammans med den administrativa tjänstemannen/personalen/yrkesutövaren.

 • Ge råd om PR

  Ge råd till företag eller offentliga organisationer om förvaltning av och strategier för PR för att säkerställa effektiv kommunikation med målpubliken och korrekt överföring av information.

 • Ge råd om utrikespolitik

  Ge råd till myndigheter eller andra offentliga organisationer om hur utrikespolitiken bör utvecklas och bedrivas.

Source: Sisyphus ODB