Yrke herde

Herdar arbetar med skötsel och flyttning av tamdjur, särskilt får, getter och andra betande djur, i olika miljöer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Organisera klippning

  Upprätta ett ullskjul för att klippa får. Arbeta tillsammans med fårklipparna för att nå de standarder som beskrivs i jordbrukshandboken.

 • Sköta betesmarker

  Se till att djur på betesmarker har tillräckligt med foder. Tillämpa åtgärder för bevarande av betesmarker, såsom bete i växelbruk.

 • Flytta djur

  Flytta betesdjur mellan betesmarker för att se till att de har tillräckligt med färskt gräs att äta.

 • Arbeta självständigt med jordbruk

  Självständigt utföra uppgifter inom djuruppfödning och djurproduktion genom att fatta beslut utan hjälp. Hantera uppgifter och problem utan hjälp utifrån.

 • Ta hand om flocken

  Vara varsam och vänlig för att få fåren att känna sig trygga och vara mottagliga för skötsel.

 • Assistera vid djurfödslar

  Assistera vid djurfödslar och vård av nyfödda boskapsdjur.

 • Utfodra djur

  Tillhandahålla foder och vatten till djur. Detta inbegriper förberedelse av foder och vatten för djur samt rapportering av eventuella förändringar i djurens mat- eller dryckesvanor.

 • Undersöka djur

  Undersöka djur som är skadade, sjuka eller har en sjukdom. Kontrollera de fysiska egenskaperna, t.ex. hastigheten för viktökning.

 • Ge medicinsk behandling till flocken

  Behandla lantbrukets djur medicinskt genom att tillhandahålla anpassad medicinsk behandling och administrera läkemedel och vaccinationer vid behov.

 • Garantera flockens säkerhet

  Skydda flocken från varg och andra rovdjur. Se till att djuren inte äter några skadliga växter.

 • Mjölka djur

  Mjölka kor och andra boskapsdjur, manuellt eller på mekanisk väg.

 • Flytta flocken

  Flytta djuren på ett säkert sätt till en annan plats. Leda dem till betesmarker, hantera deras flytt- och utrymmesbehov.

Source: Sisyphus ODB