Yrke herde

Herdar arbetar med skötsel och flyttning av tamdjur, särskilt får, getter och andra betande djur, i olika miljöer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Organisera klippning

  Upprätta ett ullskjul för att klippa får. Arbeta tillsammans med fårklipparna för att nå de standarder som beskrivs i jordbrukshandboken.

 • Sköta betesmarker

  Se till att djur på betesmarker har tillräckligt med foder. Tillämpa åtgärder för bevarande av betesmarker, såsom bete i växelbruk.

 • Flytta djur

  Flytta betesdjur mellan betesmarker för att se till att de har tillräckligt med färskt gräs att äta.

 • Arbeta självständigt med jordbruk

  Självständigt utföra uppgifter inom djuruppfödning och djurproduktion genom att fatta beslut utan hjälp. Hantera uppgifter och problem utan hjälp utifrån.

 • Ta hand om flocken

  Vara varsam och vänlig för att få fåren att känna sig trygga och vara mottagliga för skötsel.

 • Assistera vid djurfödslar

  Assistera vid djurfödslar och vård av nyfödda boskapsdjur.

 • Utfodra djur

  Tillhandahålla foder och vatten till djur. Detta inbegriper förberedelse av foder och vatten för djur samt rapportering av eventuella förändringar i djurens mat- eller dryckesvanor.

 • Undersöka djur

  Undersöka djur som är skadade, sjuka eller har en sjukdom. Kontrollera de fysiska egenskaperna, t.ex. hastigheten för viktökning.

 • Ge medicinsk behandling till flocken

  Behandla lantbrukets djur medicinskt genom att tillhandahålla anpassad medicinsk behandling och administrera läkemedel och vaccinationer vid behov.

 • Garantera flockens säkerhet

  Skydda flocken från varg och andra rovdjur. Se till att djuren inte äter några skadliga växter.

 • Mjölka djur

  Mjölka kor och andra boskapsdjur, manuellt eller på mekanisk väg.

 • Flytta flocken

  Flytta djuren på ett säkert sätt till en annan plats. Leda dem till betesmarker, hantera deras flytt- och utrymmesbehov.

Source: Sisyphus ODB