Yrke hovmästare / hovmästarinna

Hovmästare/hovmästarinnor hanterar mat- och dryckessektorn i hotell- och restaurangbranschen eller -enheten. De är ansvariga för kundens erfarenhet. Hovmästare/hovmästarinnor samordnar alla åtgärder som involverar kunder, till exempel att välkomna gäster, beställa och leverera mat och dryck och utöva tillsyn över ekonomiska transaktioner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

Färdigheter

 • Schemalägga skift

  Planera personalens arbetstider och skift enligt företagets behov.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Använda främmande språk i hotellbranschen

  Använda muntliga eller skriftliga kunskaper i främmande språk i besöksnäringen för att kommunicera med kollegor, kunder eller gäster.

 • Säkerställa att servisen är klar att användas

  Garantera att tallrikar, bestick och glas är rena, polerade och i gott skick.

 • Komponera menyer

  Organisera menyer med hänsyn till verksamhetens art och stil, återkoppling från kunder, kostnader och ingrediensernas säsongsbundenhet.

 • Kontrollera priser på menyn

  Kontrollera menyn för att se till att priserna är korrekta och aktuella.

 • Hjälpa klienter med särskilda behov

  Hjälpa klienter med särskilda behov i enlighet med relevanta riktlinjer och särskilda standarder. Ta hänsyn till deras behov och på ett noggrant sätt uppfylla dem vid behov.

 • öppna och stänga

  Tillämpa förfaranden för öppnande och stängning av bar, butik eller restaurang.

 • Ansvara för lageromsättning

  Övervaka lagernivåerna med hänsyn till utgångsdatum i syfte att förebygga lagerspill.

 • Kontrollera renlighet i matsalen

  Kontrollera renligheten i matsalar, inbegripet golv- och väggytor, bord och serveringsstationer samt säkerställa lämplig hygien.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Inspektera dukning

  Hantera dukning för att säkerställa rätt bordsplanering, inklusive bestick och glasvaror.

 • Hjälpa VIP-gäster

  Hjälpa VIP-gäster med personliga beställningar och förfrågningar.

 • Vara noggrann med mat och drycker

  Ägna stor uppmärksamhet åt alla steg i skapandet och presentationen av en högkvalitativ produkt.

 • Rådge gäster om menyer för speciella tillfällen och evenemang

  Ge rekommendationer till gäster om måltider och drycker som är tillgängliga för särskilda evenemang eller fester på ett professionellt och vänligt sätt.

 • Coacha anställda

  Upprätthålla och förbättra arbetstagares prestationer genom att coacha individer eller grupper om optimering av vissa metoder, färdigheter eller förmågor, med hjälp av anpassade coachingstilar och -metoder. Handleda nyanställda och hjälpa dem med att lära sig nya affärssystem.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • övervaka tillhandahållande av tjänster

  Se till att alla anställda tillhandahåller kundservice av hög kvalitet och i enlighet med företagets policy.

 • övervaka fakturering

  Kontrollera att faktureringsförfarandet för en tjänst hanteras korrekt.

 • Handlägga betalningar

  Ta emot betalningar, till exempel som kontanter eller via kreditkort och betalkort. Hantera ersättningar vid returer eller hantera kuponger och marknadsföringsinstrument såsom bonuskort eller medlemskort. Iaktta säkerhet och skydd av personuppgifter.

 • övervaka personalens arbete under olika skift

  Övervaka den verksamhet som bedrivs av anställda som arbetar i skift för att säkerställa kontinuerlig verksamhet.

 • övervaka arbete för särskilda evenemang

  Utöva tillsyn över verksamheten vid särskilda evenemang med beaktande av särskilda mål, schema, tidsplan, dagordning, kulturella begränsningar, regler och lagstiftning på kontot.

 • Utvärdera kundfeedback

  Utvärdera kundfeedback för att ta reda på om kunderna är nöjda eller missnöjda med produkten eller tjänsten.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • övervaka matkvaliteten

  Övervaka kvaliteten och säkerheten hos mat som serveras till gäster och kunder enligt livsmedelsstandarder.

 • Ansvara för restaurangservice

  Övervaka hela processen för driften av restaurangen, till exempel hantering av anställda och förberedelsearbete i köket (mise en place).

 • Förvara köksutrustning

  Förvara levererad köksutrustning för framtida användning på ett säkert och hygieniskt sätt i enlighet med riktlinjerna.

 • Informera personal om dagens meny

  Informera personalen om ändringar i menyer för att se till att de har gedigna kunskaper om maträtterna, deras ingredienser och eventuella allergener.

 • Maximera försäljningsintäkter

  Öka möjlig försäljningsvolym och undvika förluster genom korsförsäljning, merförsäljning eller marknadsföring av tilläggstjänster.

 • Ha kontroll över utgifter

  Övervaka och upprätthålla effektiva kostnadskontroller vad gäller effektivitet, avfall, övertid och personal. Bedöma övertalighet samt sträva efter effektivitet och produktivitet.

 • Välkomna gäster

  Välkomna gäster på ett vänligt sätt till en viss plats.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

Source: Sisyphus ODB