Yrke humleodlare

Humleodlare planterar, odlar och skördar humle för produktion av humleprodukter, exempelvis öl.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Humleodling

  Odling av humleväxter. De olika typerna av humle och metoder för odling och skörd av humle för ölbryggning och andra ändamål.

 • Ingredienser för öltillverkning

  Grundläggande ingredienser i öl, inklusive vatten, en stärkelsekälla såsom kornmalt, öljäst för jäsning och arom såsom humle.

 • Växtförökning

  Typer av olika förökningsmetoder, material och frön samt deras hälso- och kvalitetskriterier.

Färdigheter

 • Driva upp plantor

  Fastställa behovet av odlingsverksamhet och sköta odling, underhåll, bevattning och sprutning av växterna och träden antingen manuellt eller med lämplig utrustning, med hänsyn till växtarter och i enlighet med säkerhetskraven.

 • Föröka växter

  Genomföra förökningsaktiviteter genom att tillämpa lämpliga förökningsmetoder såsom ympning av sticklingar eller generativ förökning beroende på typ av växt. Genomföra förökningskontroll med hänsyn till föreskrivna villkor för en viss växttyp.

 • Använda trädgårdsutrustning

  Använd trädgårdsutrustning som klippningsmaskiner, sprututrustning, slåttermaskiner, motorsågar, i enlighet med hälso- och säkerhetsföreskrifter.

 • Underhålla trädgårdsutrustning

  Utföra dagligt underhåll på verktyg och utrustning samt rapportera allvarliga fel till en överordnad chef.

 • Förebygga växtsjukdomar

  Ge råd om hur man kan förebygga och begränsa vissa växtsjukdomar med lämpliga metoder. Välj korrigerande behandlingar.

 • Lagra grödor

  Lagra och bevara grödor i enlighet med normer och föreskrifter för att säkerställa deras kvalitet. Se till att lagringsutrymmena hålls i ordning i enlighet med hygienstandarder genom att reglera temperatur, värme och luftkonditionering i lagerutrymmen.

 • Odla humle

  Genomföra odling av humle för produktion av öl och andra ändamål.

 • Förbereda planteringsyta

  Förbereda planteringsyta och mark för plantering genom till exempel gödsling, komposttäckning för hand eller med hjälp av mekaniska verktyg eller maskiner; förbereda frön och växter för sådd och plantering genom att säkerställa kvaliteten på dessa. Så och plantera för hand, med hjälp av mekaniska verktyg eller maskiner och i enlighet med nationell lagstiftning.

 • Utföra gödsling

  Utföra gödslingsuppgifter för hand eller med hjälp av lämplig utrustning i enlighet med gödslingsanvisningar, med beaktande av miljö-, hälso- och säkerhetsbestämmelser och -förfaranden.

 • Kontrollera fält

  Kontrollera fruktträdgårdar, fält och produktionsområden för att förutsäga när grödor är mogna. Uppskatta hur mycket skador vädret kan åsamka grödor.

 • Underhålla lagringsutrymmen

  Underhålla eller säkerställa underhåll av rengöringsutrustning samt tillse uppvärmning eller luftkonditionering av lagringsanläggningar och övervaka temperaturen i lokalerna.

 • Bedöma skördeskador

  Identifiera och utvärdera skördeskador på grund av störningar, ogynnsamma fysiska markförhållanden, olämpliga pH-värden, obalanser och brister i näringsämnen, missbruk av växtskyddsmedel eller extrema väderförhållanden.

 • Skörda grödor

  Slå, plocka eller klippa jordbruksprodukter manuellt eller med hjälp av ändamålsenliga verktyg och maskiner. Med beaktande av relevanta kvalitetskriterier för produkter, hygienföreskrifter och med hjälp av lämpliga metoder.

 • Upprätta växtskyddsplaner

  Kontrollera grödor för tecken på problem beträffande växtskydd. Utforma integrerade kontrollstrategier. Bedöma konsekvenserna av användning av bekämpningsmedel. Följa utvecklingen inom bioteknik för att minska användningen av kemikalier. Hantera resistens mot bekämpningsmedel.

 • Kontrollera grödor

  Övervaka grödornas tillväxt för att säkerställa att grödorna är fria från sjukdomar samt skadliga kemikalier och organismer.

 • Ansvara för växtodling

  Övervaka och analysera den totala produktionen av grödor för att säkerställa en effektiv produktionsprocess med beaktande av miljöbestämmelserna.

 • Ansvara för hygienrutiner i jordbrukssammanhang

  Se till att hygienrutiner i jordbrukssammanhang följs med hänsyn till reglerna för särskilda aktivitetsområden såsom boskap, växter, lokala jordbruksprodukter osv.

 • Ge råd om öltillverkning

  Ge råd till ölföretag, små bryggerier och företagsledare inom ölindustrin för att förbättra kvaliteten på produkten eller produktionsprocessen.

 • Odla växter

  Genomföra växtodlingsaktiviteter. Utföra en tillväxtkontroll med hänsyn till de villkor som gäller för en viss växttyp.

 • Förbereda planteringsyta för plantering

  Förbereda planteringsyta och jord för plantering genom gödsling, marktäckning och ogräsbekämpning. Ta hänsyn till förhållandena i området, jorden och anläggningstypen.

Source: Sisyphus ODB