Yrke hundskötare / hundvårdare

Hundskötare/hundvårdare sköter djur i kennlar eller katterier samt tillhandahåller djurvård. De utfodrar djuren, rengör deras burar, vårdar sjuka eller gamla djur, utför pälsvård och rastar djuren.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Arbeta med veterinärer

  Samråda med veterinärer och bistå dem vid undersökning och omvårdnad av djur.

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

 • Mata sällskapsdjur

  Se till att sällskapsdjur får tillräckligt med mat och vatten.

 • Assistera vid djurtransporter

  Assistera vid djurtransporter, bl.a. lastning och lossning av djur, förberedelse av transportfordonet och upprätthållande av djurets välbefinnande under hela transportprocessen.

 • Bedöma djurs skick

  Granska djuret för eventuella yttre tecken på parasiter, sjukdomar eller skador. Använda denna information för att fastställa egna åtgärder och rapportera sina resultat till ägarna.

 • Hålla sig alert

  Hålla dig fokuserad och alert hela tiden; reagera snabbt vid oförutsedda händelser. Koncentrera dig och bli inte tankspridd om du ska utföra en uppgift under lång tid.

 • Tillhandahålla hundpromenadtjänster

  Tillhandahålla hundpromenadtjänster inklusive aktiviteter såsom överenskommelse om tjänster kunden, val och användning av hanteringsutrustning, interaktion med hunden och säker och ansvarsfull rastning av hunden.

 • övervaka djurskyddet

  Övervaka djurs fysiska tillstånd och beteende och rapportera eventuella problem eller oväntade förändringar, inbegripet tecken på hälsa eller ohälsa, utseende, tillstånd för djurens bostadsutrymmen, intag av livsmedel och vatten samt miljöförhållanden.

 • Värna hälsa och säkerhet vid hantering av djur

  Värna djurs och djurskötares hälsa och välbefinnande.

 • Utföra pälsvård

  Förbereda miljön för pälsvård samt välja rätt utrustning och metoder för att vårda djurets päls. Tillämpa principer om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och kunskap om grundläggande anatomi och fysiologi hos djur samt identifiera och rapportera eventuella avvikande egenskaper hos djurets päls.

 • Sköta utrymmen för djur

  Se till att djurutrymmen som livsmiljöer, terrarier, burar eller kennlar är lämpliga och hygieniska. Rensa utrymmet och tillhandahålla nytt strö om så krävs.

 • Bedöma djurs beteende

  Observera och utvärdera djurens beteende för att arbeta med dem på ett säkert sätt och upptäcka avvikelser från normala beteenden som visar att hälsa och välbefinnande riskeras.

 • Bada hundar

  Förbereda hunden genom att avlägsna överflödig päls, knutar och trassel. Bada och rengöra hundens päls och hud.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

Source: Sisyphus ODB