Yrke husvakt

Husvakter flyttar in i arbetsgivares hem för att upprätthålla dess säkerhet medan de personer som i normala fall bor där inte är hemma. De övervakar ingångar och hindrar obehöriga från att ta sig in i huset, granskar fastighetens kommunikationer, såsom rörledningar och uppvärmningssystem, samt kontaktar hantverkare vid behov. Husvakter kan även utföra vissa städarbeten, vidarebefordra post och betala räkningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Främja mänskliga rättigheter

  Främja och respektera mänskliga rättigheter och mångfald mot bakgrund av de självständiga individernas fysiska, psykiska, andliga och sociala behov, med beaktande av deras åsikter, övertygelser och värderingar, och de internationella och nationella etikreglerna samt de etiska konsekvenserna av hälso- och sjukvård, för att säkerställa deras rätt till privatliv och respektera sekretessen för hälso- och sjukvårdsinformation.

 • Sprida meddelanden till personer

  Ta emot, bearbeta och vidarebefordra meddelanden från telefonsamtal, fax, post och e-post till personer.

 • övervaka säkerheten i byggnader

  Kontrollera regelbundet att byggnadens dörrar, fönster och lås är ordentligt och säkert stängda och att inga risker är sannolika.

 • Förstå instruktioner

  Ha förmåga att förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 • Säkerställa säkerhet för privat egendom

  Se till att grindar och dörrar är låsta, fönster är stängda och larmsystem är aktiva, för att förhindra inbrott eller stöld.

 • Registrera ankomst- och avgångsinformation

  Skriv ner information om besökare, personer som stöder initiativet eller anställda, t.ex. identitet, vilket företag de företräder och tid för ankomst eller avresa.

 • Visa ansvarstagande

  Ta ansvar för yrkesmässiga beslut som fattas av dig själv eller andra i utövandet av en tjänst eller en roll.

 • Hämta post

  Tömma brevlådan regelbundet, ordna postförsändelserna efter prioritet och hantera brådskande försändelser.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

Source: Sisyphus ODB