Yrke idrottsterapeut

Idrottsterapeuter planerar och utövar tillsyn över rehabiliteringsövningar för enskilda personer och grupper. De arbetar med personer som lider av kroniska sjukdomar eller löper hög risk för att få sådana sjukdomar. De kommunicerar med hälso- och sjukvårdspersonal om deltagarnas förutsättningar genom att använda korrekt medicinsk terminologi och kan fastställa lämpliga behandlingsalternativ för en specifik persons besvär. Idrottsterapeuter har en helhetssyn när det gäller patienternas hälsa och ger råd om livsstil, kost och tidsplanering. De saknar som regel medicinsk bakgrund och behöver ingen medicinsk kvalifikation.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Uppvisa en professionell attityd gentemot kunder

  Visa prov på ansvar och yrkesmässig aktsamhetsplikt gentemot kunder, vilket inbegriper kommunikativa färdigheter och fokus på kundomhändertagande.

 • Se till att träningsmiljön är säker

  Välja rätt träningsmiljö och bedöma riskerna för att se till att den är säker, ren och välkomnande och att miljön används på det bästa sättet för träning.

 • Hjälpa fitnesskunder att träna under säkra förhållanden

  Känna igen standarder och yrkesmässiga begränsningar i arbetet med utsatta kunder. Bevaka branschtrender.

 • Föreskriva övningar

  Tillhandahålla en rad övningsprogram i enlighet med kundernas behov genom tillämpning av principerna för övningsprogramplanering.

 • Identifiera hälsomål

  Identifiera kundens individuella motiv och fastställa mål på kort, medellång och lång sikt. Samordna med hälso- och sjukvårdspersonal som kan ingå i gruppen och ge råd om övningar.

 • Samla in hälsoinformation om kund

  Samla in hälsoinformation om enskilda kunder, identifiera vilken information som ska samlas in och ge råd till kunder om korrekta förfaranden, rutiner och risker innan den fysiska bedömningen och träningen inleds.

 • Informera kunder om vinsterna med en hälsosam livsstil

  Ge korrekt information om den fysiska verksamhetens roll och stimulera den som tränar med kontroll av hälsostatus för att de ska börja med och bibehålla sunda levnadsvanor. Informera sina kunder om principerna för kost- och vikthantering.

 • Utföra hälsoriskbedömningar

  Utföra lämpliga tester, funktionella och fysiska hälsoriskbedömningar med kunder som ska omfatta screening och en riskstratifiering (mot erkända protokoll och metoder) i riskzonen eller med identifierade hälsoproblem. Informationen och resultaten måste analyseras.

 • Integrera träningsprinciper

  Tillämpa olika aspekter av hälsorelaterad träning i utformningen av ett specifikt träningsprogram som syftar till att tillgodose klientens förmåga, behov, livsstil och träningspreferenser.

 • Förbereda träningspass

  Förbereda utrustning och lokaler för träningspass och säkra efterlevnad av branschens och nationella riktlinjer för normala arbetsrutiner samt planera tidpunkter och sekvenser för passet.

 • Visa professionellt ansvarstagande

  Se till att andra anställda och kunder behandlas med respekt och att det alltid finns en lämplig ansvarsförsäkring vid utbildning.

 • Integrera rörelsevetenskap i programutformningen

  Utforma rörelser och övningar i enlighet med det muskuloskeletala systemets funktioner och biomekaniska begrepp. Utveckla program i enlighet med de fysiologiska begreppen, hjärt- och andningssystemen och energisystemen.  

 • Ansvara för hälsokommunikation

  Sörja för god kommunikation med fitnessinstruktörer, hälso- och sjukvårdspersonal och föra register över administrativ dokumentation

 • Föreskriva övningar vid konstaterade hälsoproblem

  Tillhandahålla en rad målinriktade övningar genom att tillämpa principerna för träningsplanering.

 • Anpassa fitnessövningar

  Föreslå relevanta anpassningar eller alternativ för att ta hänsyn till enskilda kunders särdrag eller behov samt ge deltagarna råd om intensitet och hur deras individuella prestationer och resultat kan förbättras.

 • Motivera fitnesskunder

  På ett positivt sätt samspela med och motivera fitnesskunder att delta i regelbunden fysisk aktivitet och främja motion som en del av en sund livsstil.

Source: Sisyphus ODB