Yrke illustratör

Illustratörer tillhandahåller en visuell representation som överensstämmer med innehållet i den tillhörande texten eller idén. De kan hjälpa att förtydliga svåra begrepp eller föremål som är svåra att beskriva i texten. Illustratörer kan arbeta med böcker, tidskrifter, tecknade serier och andra publikationer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Grafisk design

  De metoder som används för att skapa en visuell bild av idéer och budskap.

Färdigheter

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Välja illustrationsstil

  Välja lämpliga stilar, medier och tekniker för illustrationen enligt projektkraven och kundens önskemål.

 • Följa en instruktion

  Tolka och uppfylla krav och förväntningar som har diskuterats och överenskommits med kunderna.

 • Analysera text för illustration

  Analysera texter som ska illustreras; undersöka och kontrollera källor.

 • Samråda med redaktör

  Samråda med redaktör för böcker, tidskrifter, tidningar eller andra publikationer om förväntningar, behov och utveckling.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Kontextualisera konstnärligt arbete

  Identifiera influenser och kontextualisera ditt arbete inom en särskild tendens som kan vara av konstnärlig, estetisk eller filosofisk natur. Analysera utvecklingen av konstnärliga tendenser, konsultera experter på området, närvara vid evenemang, etc.

 • Samråda med affärskunder

  Kommunicera med kunder i ett företags- eller affärsprojekt för att introducera nya idéer, få feedback och hitta lösningar på problem.

 • Tolka illustrationsbehov

  Kommunicera med kunder, redaktörer och författare för att kunna tolka och fullt ut förstå deras yrkesmässiga behov.

 • Säkerställa dekorens visuella kvalitet

  Inspektera och modifiera dekor och scenrekvisita för att se till att den visuella kvaliteten är optimal med hänsyn till tid, budget och arbetskraft.

Source: Sisyphus ODB