Yrke industridesigner

Industridesigner formulerar idéer utvecklar dem till designlösningar och koncept för diverse tillverkade produkter. De integrerar kreativitet, estetik, produktionsgenomförbarhet och marknadsrelevans vid utformningen av nya produkter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ergonomi

  Vetenskap om utformning av system, processer och produkter som kompletterar människors starka sidor så att de kan använda dessa både enkelt och säkert.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Industridesign

  Utformningen av produkter som ska tillverkas med hjälp av tekniker för massproduktion.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Designprinciper

  Aspekter inom design, såsom harmoni, skala, proportioner, balans, symmetri, utrymme, form, konsistens, färg, ljus, nyans och kongruens, och hur de tillämpas i praktiken.

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Estetik

  Uppsättning principer som ligger till grund för att något uppfattas som tilldragande och vackert.

Färdigheter

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Fastställa materials lämplighet

  Utforma produkter, fastställa om materialen är lämpliga och tillgängliga för produktion.

 • Rita designskisser

  Ta fram grova skisser som hjälpmedel för att utforma och informera om designkoncept.

 • Följa en instruktion

  Tolka och uppfylla krav och förväntningar som har diskuterats och överenskommits med kunderna.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Ta fram designspecifikationer

  Ange designspecifikationer såsom material och delar som ska användas samt utarbeta en kostnadsberäkning.

 • Presentera detaljerade designförslag

  Utarbeta och presentera detaljerade designförslag för en viss produktion till en blandad grupp av personer, bl.a. teknisk, konstnärlig och administrativ personal.

 • Utföra undersökningar gällande designtrender

  Utföra undersökningar om nuvarande och framtida utvecklingar och trender inom design och egenskaperna inom relevanta målmarknader.

Source: Sisyphus ODB