Yrke industrikock

Industrikockar skapar nya maträtter och recept. De förbereder, mäter och blandar ingredienser för att framställa livsmedelsprodukter. De kontrollerar och reglerar temperaturen, övervakar tillagningsprocessen, tilldelar specifika uppgifter vid bakning och vägleder anställda som utför arbetsuppgifter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Livsmedels funktionella egenskaper

  Livsmedelsproduktens struktur, kvalitet, näringsvärde och/eller godtagbarhet. En livsmedelsfunktionell egenskap bestäms av ett livsmedels fysikaliska, kemiska och/eller organoleptiska egenskaper. Exempel på en funktionell egenskap kan vara löslighet, absorption, vattenupptagning, skumningsförmåga, elasticitet och absorptionskapacitet för fetter och främmande partiklar.  

 • Smakkombination

  Det stora utbudet av smakkombinationer för att utveckla nya recept eller produkter.

 • Livsmedelslagring

  Lämpliga villkor och metoder för lagring av livsmedel, med beaktande av fukt, ljus, temperatur och andra miljöfaktorer.

 • Texturkombination

  Texturkombinationen för nya recept eller produkter.

 • Livsmedelsallergier

  Olika typer av livsmedelsallergier inom sektorn, vilka ämnen som utlöser allergier och hur de kan bytas ut eller elimineras (om möjligt).

Färdigheter

 • Tillsätta ingredienser vid livsmedelsproduktion

  Tillsätta ingredienser i de mängder som krävs enligt receptet och hantera hur dessa ingredienser ska tillsättas.

 • Analysera trender inom livsmedels- och dryckesbranscherna

  Undersöka trender inom livsmedel med anknytning till konsumenternas preferenser. Granska viktiga marknader på grundval av både produkttyp och geografi samt tekniska förbättringar inom branschen.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Följa recept

  Utföra uppgifter inom livsmedelsberedning enligt ett recept eller specifikationer för att bevara ingrediensernas kvalitet och se till att receptet följs korrekt. Välja lämpliga ingredienser som behövs för att följa receptet med hänsyn till aktuell situationen.

 • Blanda livsmedelsingredienser

  Blanda eller bearbeta ingredienser för att framställa reagenser eller för att tillverka livsmedel eller drycker och för att utföra den analys som ligger till grund för den.

 • Undersöka produktionsprover

  Undersöka produktionsprover visuellt eller manuellt för att kontrollera egenskaper som klarhet, renhet, konsistens, fukt och textur.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Tillämpa konserveringsmetoder

  Tillämpa vanliga metoder för att bevara egenskaperna hos livsmedel, och ta hänsyn till deras utseende, lukt och smak.

 • Välja lämpliga ingredienser

  Välja ut lämpliga ingredienser utifrån deras tekniska funktion för att förverkliga idéer. Sträva efter en jämn och hög kvalitet på ingredienserna och använda dem på lämpligt sätt för att få en tillfredsställande slutprodukt.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Tillämpa bestämmelser för hantering av brandfarliga ämnen

  Lagar och organisationsregler för säker förvaring och användning av brandfarliga ämnen.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Använda köksutrustning i enlighet med bestämmelser

  Känna till och hantera en mängd olika köksverktyg och köksutrustning. Välja ut rätt verktyg för ändamålet och råvaran. Skära, skala och skiva produkter med knivar, skalverktyg eller andra skärande köksredskap.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Följa livsmedelsspecifikationer

  Bevara, se över och utvärdera befintliga livsmedelsspecifikationer såsom recept.

 • Knåda livsmedelsprodukter

  Utföra alla slags former av knådning av råvaror, halvfärdiga produkter och livsmedel.

 • Baka

  Utföra alla arbetsuppgifter vid bakning såsom förberedelse av ugnen och inmatning av produkter till uttagning av bakade produkter.

 • Forska om nya tillagningsmetoder

  Bedöma nya tillagningsmetoder genom forskning i syfte att utveckla eller förbättra livsmedelstekniska processer.

 • Blanda livsmedelsprodukter

  Utföra diverse blandningsoperationer med råvaror, halvfärdiga produkter och livsmedel.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Forska om nya livsmedelsingredienser

  Bedöma nya livsmedelsingredienser genom forskning i syfte att utveckla eller förbättra livsmedel.

 • Underhålla skärutrustning

  Utföra underhåll på skärmaskiner (knivar, skärare och andra delar).

 • Föra register över lager av varor i produktion

  Föra register över varor oavsett om de är varor i främre ledet (dvs. råvaror), mellanledet eller efterledet (dvs. färdiga produkter). Räkna varor och förvara dem inför kommande produktions- och distributionsverksamheter.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

Source: Sisyphus ODB