Yrke infångare

Infångare är specialister som fångar fjäderfä på fjäderfäanläggningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

  • Hantera djurhygien

    Planera och använda lämpliga hygienåtgärder för att förebygga överföring av sjukdomar och säkerställa en effektiv allmän hygien. Upprätthålla och följa hygienrutiner och hygienföreskrifter vid arbete med djur, meddela hygienkontroller och protokoll till andra. Hantera säkert bortskaffande av avfall i enlighet med destinations- och lokala bestämmelser.

  • Lasta djur inför transporter

    Lasta på och av djur i containrar eller burar på ett säkert sätt för transport. Se till att de är säkrade och trygga i transportfordonet.

  • Kontrollera djurs rörelser

    Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

Source: Sisyphus ODB