Yrke informationsansvarig

Informationsansvariga ansvarar för system som tillhandahåller information till människor. De säkrar åtkomst till information i olika arbetsmiljöer (offentliga eller privata) som bygger på teoretiska principer och praktisk förmåga till lagring, hämtning och vidarebefordrande av information.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Bedömning av datakvalitet

  Processen för att identifiera datafrågor med hjälp av kvalitetsindikatorer, mått och mätvärden för att planera strategier för rensning av data och strategier för databerikning enligt datakvalitetskriterier.

Färdigheter

 • Utforma informationssystem

  Planera arkitektur, sammansättning, komponenter, moduler, gränssnitt och data för integrerade informationssystem (maskinvara, programvara och nätverk) baserat på systemkrav och specifikationer.

 • Utveckla organisationens informationsmål

  Utveckla och tolka organisationens informationsmål och skapa särskilda strategier och förfaranden.

 • Ansvara för digitala bibliotek

  Samla in, hantera och bevara digitalt innehåll så att innehållet blir permanent tillgängligt samt erbjuda specialiserade söknings- och hämtningsfunktioner till särskilda användargrupper.

 • Bedöma projektplaner

  Utvärdera förslag/projektplaner och bedöma genomförbarhetsproblem.

 • Analysera informationssystem

  Genomföra analyser av informationssystem som arkiv, bibliotek och dokumentationscentrum i syfte att säkerställa deras effektivitet. Utveckla särskilda problemlösningsmetoder i syfte att förbättra systemens prestanda.

 • Hantera data

  Hantera alla typer av dataresurser under hela deras livscykel genom att utföra dataprofilering, valideringsanalyser, standardisering, identitetsuppdelning, rensning, utökning och granskning. Se till att alla data är ändamålsenliga med hjälp av specialiserade IKT-verktyg i syfte att uppfylla kvalitetskriterierna för data.

 • Bedöma informationsbehov

  Kommunicera med kunder eller användare för att fastställa vilken information de behöver och vilka metoder de använda för att få tillgång till den.

 • Utarbeta informationsnormer

  Utarbeta normer eller krav som fastställer enhetliga tekniska kriterier, metoder, processer och rutiner inom informationshantering utifrån yrkeserfarenhet.

 • Sköta kundhantering

  Fastställa och förstå kundens behov. Kommunicera och samverka med berörda parter vid utformningen, främjandet och utvärderingen av tjänster.

 • Utveckla lösningar på informationsproblem

  Analysera informationsbehov och utmaningar för att utveckla effektiva tekniska lösningar.

 • Genomföra datautvinning

  Utforska stora datamängder för att avslöja mönster med hjälp av statistik, databassystem eller artificiell intelligens och presentera informationen på ett begripligt sätt.

 • Samarbeta för att lösa informationsproblem

  Träffa och samtala med chefer, försäljare och andra för att underlätta samarbete och lösa problem.

Source: Sisyphus ODB