Yrke ingenjör, borrning

Ingenjörer (borrning) utarbetar och övervakar borrning av gas- och oljekällor. De hjälper till att projektera, prova och skapa brunnar och är anställda på land eller till havs. De arbetar tillsammans med andra yrkeskategorier och övervakar borrning och säkerhet på plats.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

Färdigheter

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • övervaka kostnader för brunnar

  Dagligen övervaka kostnader för brunnar, jämföra aktuella kostnader med föreslagna utgifter samt utveckla kostnadseffektiva åtgärdsplaner och strategier.

 • Utforma brunnsledningar

  Utforma och beräkna multilaterala och vågräta brunnsledningar.

 • övervaka brunnsverksamhet

  Övervaka den dagliga utvecklingen av brunnsverksamhet.

 • Planera oljebrunnar

  Utarbeta tekniska planer och övervaka nödvändiga aktiviteter för framgångsrik borrning av en oljebrunn.

 • Hantera borrningsavtal

  Upprätta och hantera borrningsavtal mellan brunnsoperatörer och borrningsentreprenörer som anger art, varaktighet, avgifter och andra särdrag hos samarbetet mellan organisationerna.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Leda borrningsteam

  Samordna och övervaka ett borrningsteams verksamhet.

 • Utforma utrustning för brunnshuvuden

  Utforma och välja utrustning för brunnshuvuden. Ta hänsyn till lokal geologi, resurstyp och andra platsspecifika förhållanden samt kostnader.

 • Samarbeta med specialiserade underleverantörer vid brunnsverksamhet

  Etablera affärsförbindelser med specialiserade entreprenörer och leverantörer av varor såsom cement eller borrvätskor.

 • Analysera borrtekniska frågor

  Samla in relevant information, utföra en teknisk analys på plats; utarbeta rapporter och rekommendera nödvändiga åtgärder.

 • Fastställa borrningsprogram

  Planera borrverksamhet; övervaka produktionens flödeshastighet.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Utarbeta datablad om brunnar

  Förbereda datablad och förteckna all relevant information om en brunn, inklusive läge, geologiska egenskaper, resurser, temperaturer och olika analyser plottade mot djupet.

 • Föreslå brunnsunderhåll

  Säkerställa att lämpligt underhåll av brunnar utförs när problem eller risker upptäcks på borrplattformen eller borrplatsen.

 • Hantera tjänsteavtal i borrningsbranschen

  Upprätta och hantera tjänsteavtal för personer som arbetar på ett borrningsföretag, vilket inbegriper arten, varaktigheten, avgiften och andra kännetecken för samarbetet mellan organisationen och personen.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • återställa miljön efter borrningstester

  Återställa borrplatsen till dess naturliga miljö om borrning inte kommer att äga rum.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • övervaka brunnssäkerhet

  Inspektera säkerheten hos en oljebrunn på borrplattformen eller borrplatsen; upptäcka säkerhetsproblem eller potentiella risker.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

Source: Sisyphus ODB