Yrke ingenjör, elektronik, integrerade kretsar

Ingenjörer (elektronik, integrerade kretsar) projekterar placeringen för integrerade kretsar i enlighet med principerna för elektronik. De använder programvara för att skapa scheman och diagram.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Integrerade kretsar

  Elektroniska komponenter bestående av en uppsättning elektroniska kretsar placerade på halvledarmaterial, t.ex. kisel. Integrerade kretsar kan bestå av flera miljarder elektroniska komponenter i mikroformat och är en av grundkomponenterna i elektronisk utrustning.

 • Elektroniska komponenter

  Anordningar och komponenter som finns i elektroniska system. Dessa anordningar kan variera från enkla komponenter, som förstärkare och oscillatorer, till mer komplexa integrerade paket, till exempel integrerade kretsar och kretskort.

 • Typer av integrerade kretsar

  Typer av integrerade kretsar, t.ex. analoga integrerade kretsar, digitala integrerade kretsar och integrerade kretsar för blandade signaler.

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Standarder för elektronisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsnormer samt föreskrifter om användning och tillverkning av elektronisk utrustning och dess komponenter såsom halvledare och kretskort.

 • Halvledare

  Halvledare är viktiga komponenter i elektroniska kretsar och innehåller både isolatorer, t.ex. glas, och ledare som t.ex. koppar. De flesta halvledare är kristaller av kisel eller germanium. Genom att införa andra element i kristallen genom dopning övergår kristallerna till halvledare. Beroende på mängden elektroner som skapas genom dopningen övergår kristallerna till halvledare av N-typ eller halvledare av P-typ.

Färdigheter

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Designa integrerade kretsar

  Designa och göra utkast till integrerade kretsar eller halvledare, t.ex. mikrochips, som används i elektroniska produkter. Integrera alla nödvändiga komponenter såsom dioder, transistorer och motstånd. Vara uppmärksam på designen av in- och utgående signaler och strömtillgänglighet.

 • Designa elektroniska system

  Utforma skisser och designa elektroniska system, produkter och komponenter med hjälp av programvara och utrustning för datorstödd formgivning (CAD-program). Genomföra en simulering så att en bedömning av produktens livskraft kan göras och de fysiska parametrarna kan undersökas innan produkten konstrueras.

 • Anpassa ritningar

  Redigera ritningar, schematiska diagram och utkast enligt specifikationer.

 • Göra upp tekniska planer

  Göra upp detaljerade tekniska planer för maskiner, utrustning, verktyg och andra produkter.

Source: Sisyphus ODB