Yrke ingenjör, gasproduktion

Ingenjörer (gasproduktion) utarbetar metoder för att optimera utvinning och produktion av gas för energi och allmännyttiga tjänster. De projekterar system för gasproduktion, övervakar produktionen och utarbetar förbättringar av befintliga system.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Naturgas

  Olika aspekter som rör naturgas, dvs. hur den utvinns och bearbetas, dess beståndsdelar, användningsområden, miljöpåverkan osv.

 • Produktionsteknik

  Det teknikområde som sysslar med utveckling, förbättring och genomförande av komplexa processer och system för kunskap, människor, utrustning osv.

 • Hydraulisk spräckning

  Teknik för gasutvinning där högtrycksvätskor sprutas in i djupa vattenfickor för att frigöra naturgas, petroleum eller andra icke-förnybara resurser.

 • Gastorkning

  Processer som syftar till att avlägsna vatten från naturgas, t.ex. absorptionsprocess med glykol eller aktiverad aluminiumoxid.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Gasbränsle

  Gasformiga bränslen, till exempel acetylen, oxybensin, oxyhydrogen m.fl., samt dess olika kvaliteter, tillämpningar och de faror som är kopplade till dem.

 • Gaskromatografi

  Principerna för gaskromatografi som används för att analysera och separera specifika ämnen som förångas utan nedbrytning.

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Avlägsnande av föroreningar i gas

  Processer som används för att avlägsna föroreningar som kvicksilver, kväve och helium från naturgas med hjälp av metoder med aktivt kol och molekylsiktning samt återvinning av det avlägsnade materialet om det är kommersiellt gångbart.

 • återvinning av flytande naturgas

  Känna till de konventionella processer som används för att separera tyngre kolväten, t.ex. etan, propan och butan, från metan, som är den färdiga produkten vid gasbearbetningsanläggningar. Kunskap om tekniker för oljeabsorption, kryogena expansionsprocesser och andra relevanta processer.

 • Produktionsprocesser

  De material och tekniker som krävs i produktions- och distributionsprocesserna.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Fraktionering av flytande naturgas

  Förstå de processer som tillämpas för att separera naturgas i sina beståndsdelar, bland annat etan, propan, butan och tyngre kolväten. Förstå hur sönderdelningsapparatur för etan, propan och butan samt butanseparation fungerar.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

Färdigheter

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Designa utrustning för allmännyttiga tjänster

  Designa utrustning som används för att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, såsom värme, ånga, energi och kylning, för att förbättra effektiviteten och hållbarheten i tillhandahållandet av allmännyttiga tjänster till anläggningar och bostäder.

 • Designa system för naturgasbearbetning

  Utforma utrustning och förfaranden för att avlägsna föroreningar från naturgas i syfte att säkerställa att biprodukterna följer bestämmelserna och kan användas som bränsle.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Testa renhetsgrad för gas

  Testa renhetsgraden för gas med användning av särskild provningsutrustning.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

Source: Sisyphus ODB