Yrke ingenjör, gruvplanering

Ingenjörer (gruvplanering) projekterar framtida gruvplaner som kan uppnå produktions- och gruvutvecklingsmål med hänsyn till mineraltillgångarnas geologiska egenskaper och struktur. De upprättar produktions- och utvecklingsscheman och övervakar framstegen i jämförelse med dessa.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

 • Gruvdriftteknik

  Ingenjörsområden som är relevanta för gruvdrift. Principer, tekniker, förfaranden och utrustning som används vid mineralutvinning.

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

Färdigheter

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Utarbeta avstämningsrapporter

  Jämföra produktionsplaner med faktiska produktionsrapporter och generera avstämningsrapporter.

 • Ge råd om gruvutrustning

  Ge råd om gruvdrift och utrustning för bearbetning av mineraler samt kommunicera och samarbeta med tekniska experter.

 • Använda programvara för gruvdriftsplanering

  Använda specialiserad programvara för att planera, utforma och skapa modeller för gruvdrift.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Underhålla ritningar för ett gruvfält

  Utarbeta och underhålla översikter och ritningar över markytor och underjordiska ytor vid ett dagbrott; utföra undersökningar och göra riskbedömningar vid potentiella gruvanläggningar.

 • övervaka gruvproduktion

  Övervaka processer inom gruvproduktion i syfte att uppskatta den operativa effektiviteten.

 • Schemalägga gruvproduktion

  Upprätta planer för gruvdrift på veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årlig basis efter vad som är lämpligt.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Kommunicera med gruvmotståndare

  Kommunicera med gruvmotståndare när det gäller utvecklingen av en potentiell mineralfyndighet.

Source: Sisyphus ODB