Yrke ingenjör, industriell organisation, lädervaror

Ingenjörer (industriell organisation, lädervaror) analyserar produkttekniska specifikationer, definierar produktionsinriktade arbetsmoment och deras ordningsföljd, finjusterar arbetsmetoder och beräknar ledtider med hjälp av tidmätningstekniker. De tilldelar mänskliga och tekniska resurser för varje insats och fastställer arbetsfördelning beroende på produktionskapacitet. Alla deras aktiviteter och uppgifter syftar till att maximera produktiviteten och minska produktionskostnaderna samt till att säkra produktens funktionalitet och kvalitet och kundnöjdheten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitet på läderartiklar

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste bristerna i läder, snabbtestförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester samt lämplig utrustning för kvalitetskontroll. 

 • Tillverkningsprocesser för läderartiklar

  Processer, tekniker och maskiner som används vid tillverkning av läderartiklar.  

 • Material för läderartiklar

  Diverse material som används vid tillverkning av lädervaror: läder, läderimitationer (syntetiska eller konstgjorda material), textil osv.; särskiljande av olika material utifrån deras egenskaper, fördelar och begränsningar.

 • Komponenter i läderartiklar

  Olika förfaranden och metoder inom bearbetning av lädermaterial och läderartiklar såsom tillverkningsmöjligheter och egenskaper.  

Färdigheter

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Minska miljöpåverkan vid skotillverkning

  Bedöma skoindustrins miljöpåverkan och minimera miljöriskerna. Minska miljöskadligt arbete i olika stadier av skotillverkningen.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Planera tillverkning av läderartiklar

  Utforma tillverkningsprocessen för varje modell av läderartiklar. Planera stegen i tillverkningen och driften av produktionen. Planera användningen av material och läderkomponenter. Välja maskiner och utrustning. Planera personalstyrkan. Beräkna direkta och indirekta kostnader i samband med tillverkning. Planera underhåll av maskiner och utrustning.

 • Informera om kommersiella och tekniska frågor på främmande språk

  Tala ett eller flera främmande språk för att informera om kommersiella och tekniska frågor med olika leverantörer och kunder.

 • Beräkna produktivitet för tillverkning av skor och läderartiklar

  Analysera produktionskapaciteten för skor och lädervaror samt samla in information om mänskliga och tekniska resurser. Följa produktionsprocessen och anpassa arbetsmetoderna och arbetstider i enlighet med den tekniska beskrivningen för modellen, mänskliga resurser och utrustning. Optimera produktionslinjerna och öka produktiviteten.

 • Beräkna arbetstid för produktion av skor och läderartiklar

  Beräkna och fastställa arbetstid för tillverkning av skodon och lädervaror med hjälp av olika metoder och tekniker. Kontrollera produktionens punktlighet i relation till uppskattningar.

 • Tillämpa metoder för tillverkning av skor och läderartiklar

  Ta fram tekniska specifikationer såsom ritningar, kort och blad för leden i tillverkningen av skodon och lädervaror. Analysera teknikbladen och fastställa arbetsmetoderna. Förteckna driftsekvenser och fördela arbetet för tillverkning av varje modell.

Source: Sisyphus ODB