Yrke ingenjör, instrumentering

Ingenjörer (instrumentering) planerar och projekterar utrustning som används i tillverkningsprocesser för kontroll och övervakning av olika tekniska processer på distans. De projekterar utrustning för övervakning av produktionsanläggningar såsom tillverkningssystem, maskinanvändning och produktionsprocesser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Miljöhot

  De hot mot miljön som rör biologiska, kemiska, nukleära, radiologiska och fysiska faror.

 • Styrsystem

  Anordningar eller en uppsättning enheter som styr och hanterar funktioner och beteenden hos annan utrustning och andra system. Detta innefattar industriella styrsystem som används inom industriproduktion och -tillverkning.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Elprinciper

  Elektricitet bildas när ström färdas längs en ledare. Processen inbegriper fria elektroners förflyttning mellan atomer. Ju fler fria elektroner som förekommer i ett material desto bättre ledningsförmåga har materialet. De tre huvudparametrarna av elektricitet är spänning, ström (ampere) och resistans (ohm).

 • Instrument

  Den utrustning och de instrument som används för övervakning och styrning av processer, t.ex. ventiler, reglagen, brytare och reläer.

 • Instrumentteknik

  Den vetenskapliga och tekniska disciplin som syftar till att kontrollera produktions- och tillverkningsvariabler. Den fokuserar även på utformningen av system med önskade beteenden. Dessa system använder sensorer för att mäta produktionsprestandan hos den produkt som kontrolleras.

Färdigheter

 • Följa bestämmelser om förbjudna material

  Följa bestämmelserna om förbud mot tungmetaller i lödmetall, flamskyddsmedel i plast och ftalatmjukningsmedel i plast och kabelisolering enligt EU:s RoHS-/WEEE-direktiv och Kinas RoHS-lagstiftning.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Designa styrsystem

  Utveckla utrustning som leder och styr beteendet hos andra anordningar och system, med hjälp av tekniska och elektroniska principer.

 • Utföra genomförbarhetsstudie

  Utvärdera och bedöma potentialen hos ett projekt, en plan, ett förslag eller en ny idé. Genomföra en standardiserad studie som bygger på omfattande undersökningar och forskning för att stödja beslutsprocessen.

 • Utveckla instrumenteringssystem

  Utveckla kontrollutrustning, till exempel ventiler, reläer och regulatorer, som kan användas för att övervaka och kontrollera processer. Testa den utvecklade utrustningen.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

Source: Sisyphus ODB