Yrke ingenjör, marksystem för luftfart

Ingenjörer (marksystem för luftfart) ansvarar för övervakning av underhållet av flygplatsens utrustning, till exempel visuella hjälpmedel, elektriska system, bagagesystem, säkerhetssystem, trottoarer, dränering, underhåll av obelagda områden samt utrustning och fordon.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Prestandaparametrar för globala system för satellitnavigering

  Känna till prestandaparametrarna för det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) och de krav som ett GNSS-system bör uppfylla under specifika förhållanden.

 • Marksystem

  Känna till den markbaserade infrastruktur som krävs för att stödja driften av satelliter, inbegripet driften av rymdfarkoster i omloppsbana, ta emot och bearbeta satellitdata.

 • Maskinvaruarkitekturer

  Utformningen av fysiska maskinvarukomponenter och deras sammanlänkningar.

 • Nivåer för programvarutestning

  Testernas omfattning i programvaruutvecklingsprocessen, till exempel provning av enheter, integrationstester, systemprovning och godkännandeprovning.

Färdigheter

 • Utföra programvarutester

  Utföra tester för att säkerställa att en programvara fungerar felfritt under de specificerade kundkraven, med hjälp av specialiserade programvaruverktyg. Använda teknik och verktyg för provning av programvara för att identifiera programfel (buggar) och funktionsfel.

 • övervaka underhållsarbete på flygplats

  Övervaka flygplatspersonal under operativt och underhållsrelaterat arbete, t.ex. bränslepåfyllning, flygkommunikationer, underhåll av landningsbanor osv.

 • Arbeta i ett luftfartsteam

  Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

 • Utföra undersökningar av marksystem

  Utföra undersökningar av marksystem och maskinvara; undersöka fälten kryptering, nätverkande och masslagring.

 • Kunna läsa av grafisk information

  Tolka diagram, kartor, grafik och andra visuella illustrationer som används i stället för skriftlig text. Den grafik som används skiljer sig åt mellan olika processer, och yrkesutövaren måste därför ha tillräcklig kunskap om fältet för att kunna följa och använda den presenterade informationen.

 • Använda verktyg för datorstödd programvaruteknik

  Använda programvaruverktyg (CASE) för att stödja utveckling, utformning och implementering av programvara och applikationer av hög och bibehållen kvalitet.

 • Analysera programvaruspecifikationer

  Bedöma specifikationerna för en programvara eller ett system som ska utvecklas genom att identifiera funktionella och icke-funktionella krav, begränsningar och möjliga fallstudier som illustrerar interaktionen mellan programvara och användare.

 • Testa marksystemens prestanda

  Utveckla teststrategier för komplex programvara och maskinvara, inkludera felsökning och systemsupport, beräkna systemprestanda.

 • Använda IKT-utrustning för underhåll

  Underhålla eller åtgärda utrustning med hjälp av informationsteknik som skärmar, datormöss, tangentbord, lagringsanordningar, skrivare eller skannrar.

 • Avläsa tredimensionella skärmar

  Avläsa 3D-skärmar och förstå den information som de ger om positioner, avstånd och andra parametrar.

 • Lösa problem med IT-system

  Identifiera potentiella fel hos komponenter. Övervaka, dokumentera och informera om incidenter. Tillsätta lämpliga resurser med målet att minimera avbrott samt använda lämpliga diagnosverktyg.

 • Bedöma programanvändbarhet

  Kontrollera att programvaruprodukten är lämplig för slutanvändaren. Identifiera användarproblem och göra justeringar för att förbättra användbarheten. Samla in indata om hur användare utvärderar programvaruprodukter.

Source: Sisyphus ODB