Yrke ingenjör, mineralbearbetning

Ingenjörer (mineralbearbetning) utarbetar och hanterar utrustning och tekniker för att framgångsrikt bearbeta och förfina värdefulla mineraler från malm eller råmineral.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

Färdigheter

 • Hantera kemiska reaktanter

  Ansvara för hantering, tillsättning och bortskaffande av kemiska reagenser som används för att avskilja produkter från råvaror.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Sköta mineralbearbetningsanläggning

  Sköta anläggningar och utrustning avsedd för utvinning av produkter från råmineraler. Övervaka flödet av material genom bearbetningsanläggningen.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Hantera förfaranden för mineraltestning

  Hantera förfaranden för mineraltestning för att bedöma produktkvaliteten i alla steg.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka gruvproduktion

  Övervaka processer inom gruvproduktion i syfte att uppskatta den operativa effektiviteten.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

Source: Sisyphus ODB