Yrke ingenjör, naturgasdistribution

Ingenjörer (naturgasdistribution) projekterar och bygger transportsystem för naturgas och förbinder gasdistributionsnätet med konsumenten genom projektering av rörledningar och ledningar. De undersöker metoder för att säkerställa hållbarhet och minska miljöpåverkan samt optimera kostnadseffektiviteten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bestämmelser för rörledningstransport

  Ha kunskap om de bestämmelser som gäller för rörledningstransport och deras tillämpning på olika rörledningsområden. Tillämpa bestämmelser för transport via rörledning/pipeline vid byggnation av nya anläggningar.

 • Energi

  Effektkapacitet i form av mekanisk och elektrisk energi, värmeenergi, potentiell energi eller annan energi från kemiska eller fysiska resurser som används för att driva ett fysiskt system.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Säkerhetskrav för varutransport via rörledning

  Känna till de säkerhetskrav och säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att undvika olyckor vid transport av varor via rörledningar. Säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas vid transport av olja och petroleumbaserade produkter, olefin, ammoniak, koldioxid, väte och andra ämnen.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Typer av rörledningar

  Kunskap om olika typer av rörledningar och deras olika användningsområden. Skilja mellan de rörledningar som används för att transportera varor över korta och långa avstånd och förstå deras respektive matningssystem.

 • Gasbränsle

  Gasformiga bränslen, till exempel acetylen, oxybensin, oxyhydrogen m.fl., samt dess olika kvaliteter, tillämpningar och de faror som är kopplade till dem.

 • Energimarknad

  Trender och viktiga drivkrafter på energihandelsmarknaden, metoder och praxis för energihandel och identifiering av de viktigaste intressenterna inom energisektorn.

 • Naturgas

  Olika aspekter som rör naturgas, dvs. hur den utvinns och bearbetas, dess beståndsdelar, användningsområden, miljöpåverkan osv.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Distributionssystem för bränsle

  Känna till alla aspekter av bränslefördelningssystemet och komponenter såsom rörledningssystem, ventiler, pumpar, filter och bränsleövervakare.

 • Gasförbrukning

  De faktorer som ingår i beräkningen och uppskattningen av gasförbrukningen i en bostad eller en anläggning och metoder som kan bidra till att minska eller effektivisera gasförbrukningen.

Färdigheter

 • Ta fram konstruktionslösningar för rörledningar

  Utforma infrastruktur för rörledningar med beaktande av tekniska principer. Skapa planer, mäta platser, fastställa material och lägga fram funktionella förslag för hur de ska byggas.

 • Säkerställa att reglerna för rörledningsinfrastruktur följs

  Se till att bestämmelserna för drift av rörledningar uppfylls. Se till att rörledningsinfrastrukturen uppfyller lagstiftade krav och följer bestämmelser som gäller för transport av varor via rörledningarna.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Minska miljöpåverkan från rörledningsprojekt

  Sträva efter att minska den potentiella påverkan som rörledningar och de varor som transporteras via dem kan ha på miljön. Investera tid och resurser för att ta hänsyn till rörledningens miljökonsekvenser, eventuella åtgärder som kan vidtas för att skydda miljön och den potentiella ökningen av projektkostnaderna.

 • övervaka lagstiftningens utveckling

  Övervaka förändringar i regler, politik och lagstiftning och fastställa hur de kan påverka organisationen, befintlig verksamhet eller ett specifikt fall eller en viss situation.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • övervaka gasdistribution

  Övervaka verksamheten vid en distributionsanläggning för gas och driften av gasdistributionssystem, t.ex. rörledningar, för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning, effektiv verksamhet och att utrustningen hanteras och underhålls på ett korrekt sätt.

Source: Sisyphus ODB