Yrke ingenjör, pappersindustri

Ingenjörer (pappersindustri) säkrar optimal produktionsprocess vid tillverkning av papper och liknande produkter. De väljer primära och sekundära råvaror och kontrollerar deras kvalitet. Dessutom optimerar de maskiner och utrustning samt de kemiska tillsatserna för papperstillverkning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Papperskemi

  Den kemiska sammansättningen av papper och de ämnen som kan tillsättas i massan för att förändra papprets egenskaper, t.ex. kaustiksoda, svavelsyra och natriumsulfid.

 • Papperstillverkningsprocesser

  Olika steg i tillverkningen av pappers- och papprodukter såsom framställning av pappersmassa, blekning och pressning.

 • Pappersstorlekar

  Olika typer av pappersstorlekar, som t.ex. 2:o, 4:o, 8:o och 16:o. Varje typ anger hur många gånger papperet måste vikas. Dessa är äldre enheter, men i dag är de anslutna till ISO-standarder, som t.ex. A-pappersstorlekar.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Papperstyper

  De kriterier som används för att fastställa skillnader i papperstyper, till exempel grovhet och tjocklek, och de tillverkningsmetoder och träslag som de olika papperstyperna härrör från.

 • Pappersmassatyper

  Typer av pappersmassa baserat på deras fibertyp och de specifika kemiska processer genom vilka de skapades.

Färdigheter

 • Planera ingenjörsverksamhet

  Organisera tekniska aktiviteter innan de inleds.

 • Optimera produktionen

  Analysera och identifiera styrkor och svagheter hos lösningar, slutsatser eller tillvägagångssätt vid problem; formulera och planera alternativ.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Kontrollera papperskvalitet

  Övervaka alla aspekter av papperskvalitet, t.ex. tjocklek, opacitet och smidighet enligt specifikationerna samt för vidare behandling och efterbehandling.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • övervaka produktionsutveckling

  Övervaka parametrar för att hålla ett öga på produktion, utveckling och kostnader inom ditt kontrollområde.

 • Testa prov vid papperstillverkning

  Ta prover i olika stadier av avsvärtnings- och papperåtervinningsprocessen. Bearbeta proverna, t.ex. genom att tillsätta en uppmätt mängd färglösning, och testa dem för att fastställa värden såsom pH-nivå, rivmotstånd eller graden av upplösning.

 • övervaka pappersmassekvalitet

  Undvika lägre kvalitet på återvunnet papper och pappersmassa genom att hålla ögonen öppna för klibbighet, plast, färg, oblekta fibrer, ljusstyrka och smuts.

Source: Sisyphus ODB