Yrke ingenjör, precisionsmekanik

Ingenjörer (precisionsmekanik) projekterar processer, maskiner, fixturer och annan utrustning som har exceptionellt låga tekniska toleranser, är repeterbara och stabila över tiden. De säkerställer att prototyper byggs och provas samt ser till att utformningarna uppfyller systemspecifikationerna och de operativa kraven.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Precisionsteknik

  Ingenjörsvetenskap som innefattar elektroteknik, elektronik, programvaruutveckling, optikteknik och maskinteknik och som syftar till utvecklingen av apparater med mycket låga toleranser.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Finmekanik

  Precisions- eller finmekanik är en underdisciplin inom ingenjörsvetenskap inriktad på utformning och konstruktion av små precisionsverktyg.

Färdigheter

 • Tolka tekniska krav

  Analysera, förstå och tillämpa den angivna informationen om tekniska villkor.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Leda ingenjörsprojekt

  Leda ingenjörsprojekt, budget, tidsfrister och personalresurser samt planera scheman och teknisk verksamhet som är relevant för projektet.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

Source: Sisyphus ODB