Yrke ingenjör, rörledningar

Ingenjörer (rörledningar) projekterar och utvecklar tekniska aspekter för uppförande av rörledningsinfrastruktur i olika typer av anläggningar (t.ex. inlands- och sjöfartsanläggningar). De planerar och upprättar specifikationer för pumpsystem och för allmän transport av gods genom rörledningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tekniker för att böja metall

  Förstå olika metoder för att böja metallplåt. Koppla samman kunskap om olika tekniker med aktiviteter som t.ex. montering, utformning och underhåll.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Geometri

  Matematiskt område som rör frågor om form, storlek, formers relativa positioner och egenskaper hos utrymmen.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Egenskaper hos rörledningars beläggningar

  Känna till egenskaper hos rörledningars beläggningar, till exempel yttre rostskyddsmedel, invändig beläggning, betongbeläggning, värmeisolering m.m.

 • Isometriskt perspektiv

  Förstå den isometriska återgivningen av tredimensionella beståndsdelar i tvådimensionella tekniska utkast för tillverkning, montering och underhåll av objekt.

 • Typer av rörledningar

  Kunskap om olika typer av rörledningar och deras olika användningsområden. Skilja mellan de rörledningar som används för att transportera varor över korta och långa avstånd och förstå deras respektive matningssystem.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

Färdigheter

 • Konstruera rörledningar med olika beläggningslösningar

  Konstruera rörledningar för olika beläggningslösningar i enlighet med de varor som är avsedda för transport. Konstruera beläggningslösningar för rörledningar i enlighet med standarder.

 • Analysera olika sorters vatten

  Utforma borrhål; prova och analysera ytvatten och grundvatten.

 • Använda mätinstrument

  Använda olika mätinstrument beroende på vilken egenskap som ska mätas. Använda olika instrument för att mäta längd, area, volym, hastighet, energi, kraft och annat.

 • Utföra mätning av delar

  Använda mätinstrument för att mäta delar av tillverkade föremål. Ta hänsyn till tillverkarnas specifikationer för att utföra mätningen.

 • övervaka våtmarker vid projektutveckling

  Övervaka och proaktivt reagera på de utmaningar som våtmarker ställer i utvecklingen av projekt. Sträva efter att vårda och bevara våtmarker och samtidigt hitta de mest miljövänliga lösningarna för utveckling av infrastrukturprojekt.

 • Integrera mätningar i arkitektplaner

  Integrera mätningar, tagna på platser eller i projektet, i utformningen och utarbetandet av arkitektprojekt. Integrera överväganden som brandsäkerhet, akustik och byggnadsfysik.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Ta hänsyn till hur ämnens egenskaper påverkar flödet i rörledningar

  Ta hänsyn till varornas egenskaper för att säkerställa att rörledningsflödet inte avbryts. Förutse varornas densitet vid utformning av rörledningar eller vid dagligt underhåll av rörledningsinfrastrukturen.

 • Ta fram konstruktionslösningar för rörledningar

  Utforma infrastruktur för rörledningar med beaktande av tekniska principer. Skapa planer, mäta platser, fastställa material och lägga fram funktionella förslag för hur de ska byggas.

 • Säkerställa att reglerna för rörledningsinfrastruktur följs

  Se till att bestämmelserna för drift av rörledningar uppfylls. Se till att rörledningsinfrastrukturen uppfyller lagstiftade krav och följer bestämmelser som gäller för transport av varor via rörledningarna.

 • Utföra studier för rörledningsdragning

  Genomföra undersökningar av ledningsdragningar för att samla in information om och analysera platsens egenskaper, byggutmaningar och andra miljöfaktorer som bör beaktas vid planeringen av ett projekt.

Source: Sisyphus ODB