Yrke ingenjör, satellitteknik

Ingenjörer (satellitteknik) utarbetar, testar och övervakar tillverkning av satellitsystem och satellitprogram. De kan även utveckla program, samla in och undersöka data och testa satellitsystemen. Satellitingenjörer kan även utveckla system för kommando- och kontrollsatelliter. De övervakar satelliter för frågor och rapporterar om satelliternas beteende i omloppsbana.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Obemannade luftfartygssystem

  System för fjärrmanövrering av obemannade luftfartyg via dator eller pilot på marken eller i luften.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Satellittyper

  Förstå de olika typer av satelliter som finns och deras olika funktioner. Känna till de olika typer av satelliter som används för kommunikation, strömningstjänster, övervakning och vetenskaplig forskning.

 • Rymdteknik

  Teknisk disciplin som kombinerar olika tekniker och ingenjörsområden, t.ex. avionik, materialvetenskap och aerodynamik, för att utforma, utveckla och tillverka luftfartyg, rymdfarkoster, missiler och satelliter.

 • Produktionsprocesser

  De material och tekniker som krävs i produktions- och distributionsprocesserna.

 • Produktionsteknik

  Det teknikområde som sysslar med utveckling, förbättring och genomförande av komplexa processer och system för kunskap, människor, utrustning osv.

 • Uppskjutning av satelliter i omloppsbana

  Kunskap om de olika förfarandena, faserna och kraven för uppskjutning av satelliter i omloppsbana.

 • Geostationära satelliter

  Vara förtrogen med geostationära satelliter och deras funktion; rörelse i samma riktning som jorden roterar i. Förstå hur de används för telekommunikation och kommersiella ändamål.

 • Prestandaparametrar för globala system för satellitnavigering

  Känna till prestandaparametrarna för det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) och de krav som ett GNSS-system bör uppfylla under specifika förhållanden.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • övervaka satelliter

  Analysera marksystem och undersöka allt avvikande beteende från satelliter. Utveckla rätt korrigerande åtgärder och vid behov genomföra dem.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

Source: Sisyphus ODB