Yrke ingenjör, syntetmaterial

Ingenjörer (syntetmaterial) utarbetar nya syntetiska material eller förbättrar befintliga material. De utformar och uppför installationer och maskiner för produktion av syntetiska material och undersöker prover på råvaror för att säkerställa kvalitet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Väg- och vattenbyggnad

  Ingenjörsdisciplin som studerar utformning, konstruktion och underhåll av naturligt uppförda verk såsom vägar, byggnader och kanaler.

 • Grundkemikalier

  Produktion och egenskaper av organiska grundkemikalier såsom etanol, metanol och bensen samt oorganiska grundkemikalier såsom syre, kväve och väte.

 • Syntetmaterial

  Produktion av och egenskaper hos syntetiska material som syntetfibrer, syntetiskt papper, syntetiska hartser eller syntetiskt gummi.

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Plasttyper

  Typer av plastmaterial och deras kemiska sammansättning, fysikaliska egenskaper, eventuella problem och användning.

 • Designprinciper

  Aspekter inom design, såsom harmoni, skala, proportioner, balans, symmetri, utrymme, form, konsistens, färg, ljus, nyans och kongruens, och hur de tillämpas i praktiken.

 • Maskindelar för formsprutning

  Maskindelar som smälter och sprutar in smält plast i formar, t.ex. uppsamlingstrumman, kolvskruven, insprutningstunnan och insprutningscylindern.

Färdigheter

 • Arbeta med kemikalier

  Hantera kemikalier och välja ut särskilda kemikalier för vissa processer. Känna till de reaktioner som är en följd av att de kombineras.

 • Hantera verksamhetens miljöpåverkan

  Hantera samverkan med och påverkan på miljön från företagens sida. Identifiera och bedöma miljöpåverkan från produktionsprocessen och tillhörande tjänster och reglera en minskning av effekterna på miljön och på människor. Utarbeta handlingsplaner och övervaka eventuella framstegsindikatorer.

 • Hantera processer

  Hantera processer genom att definiera, mäta, kontrollera och förbättra processer i syfte att på ett lönsamt sätt uppfylla kundernas krav.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Använda handverktyg

  Använda handverktyg, t.ex. skruvmejslar, hammare, tänger, borrar och knivar, för att manipulera material och hjälpa att skapa och montera olika produkter.

 • Utforma process

  Kartlägga arbetsflödet och resurskraven för en viss process med hjälp av en rad olika verktyg, till exempel programvara för processimulering, flödesdiagram och skalmodeller.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Hantera kemikalier

  Hantera kemikalier på ett säkert sätt, använda dem effektivt och se till att inga skador drabbar miljön.

 • Designa tekniska komponenter

  Designa tekniska detaljer, enheter, produkter eller system.

 • Analysera tillverkningsprocesser för att förbättra dem

  Analysera tillverkningsprocesser i syfte att uppnå förbättringar. Utför analyserna med målet att reducera produktionsförluster och tillverkningskostnader.

Source: Sisyphus ODB